ИЗГОТВЯНЕ НА ТОЧНА И ПОДРОБНА СТРОИТЕЛНА ОФЕРТА ЗА СМР - включва:


1. За труд
* Сваляне на точните размери на обекта
* Изчисляване на свалените размери и групиране по видове дейности или по помещения
* Предвиждане и посочване на всички "скрити" и възможни допълнителни ремонтни дейности
* Обработка и съставяне на офертата
* До 3 посещения на обекта след първия оглед, ако е необходимо

2. За материали:
* Избор на материали и артикули -/професионален съвет за подбор на материали/
* Изчисляване на количеството материали необходими за ремонта
* Предвиждане и пресмятане на транспорт, механизация и товаро-разтоварна дейност

3. Условия:
* Ако клиента желае услугата "Доставка на материали", заплаща от 10% до 20% върху стойността им. Процентите зависят от местоположението на сградата и обекта в нея, както и от количеството и вида на материалите.

* Срок за изготвяне на подробна оферта: 7-14 работни дни.