Намаляване на отстояние при сервитут

Изображение

Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот dilinger на 10 Юли 2012 18:25

Здравейте отдавна се каня да потърся съвет във форума, но все не се наканвам sk (43).gif
Та проблема ми е следния: През местото преминават 2 бр. водопроводи f700 и f900, които го осакатяват.Знаех за проблема при закупуването, така че коментари от сорта на ама що купи това място, търси друго и т.н. не са ми от полза.
Съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
В сила от 12.09.1999 г.Обн. ДВ. бр.72 от 13 Август 1999г.
"Най-малките хоризонтални светли разстояния между успоредно разположени технически проводи в план и отстоянието им от други съоръжения се определят по приложение № 1." в моят случай е 5метра.
Въпросът ви е какви са начините за намаляване на отстоянието от 5метра. Практически насоки,техническо изпълнение, насоки към проектанти, конструктори и изпълнители във Варна.
За по-голяма яснота прилагам и скица от ВиК.
Благодаря предварително на всички отзовали се и взели участие в темата.
Обаче нещо не се получава със скицата, опитите продължават!!!!!
dilinger
 
Мнения: 4
Регистриран на: 06 Апр 2012 06:34
Skype: ksavov70

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот dilinger на 10 Юли 2012 18:33

хайде пак
пак не съм убеден дали се вижда от другите sk (25).gif
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
dilinger
 
Мнения: 4
Регистриран на: 06 Апр 2012 06:34
Skype: ksavov70

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот academil на 11 Юли 2012 09:27

Уважаеми колега,
въпросната цитирана от теб Наредба 8/1999 въобще не се отнася за частни терени,
а касае хоризонтални и вертикални (при пресичане) отстояния само в населени места - улици, площади и пр.

И освен това не си указал целта на упражнението - ще строиш, ще садиш,
ще прокарваш нещо - електропровод, газопровод, канализация,
ще местиш водопроводите или ще ги взривяваш !!!

Съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА
УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
ИЗД.МРРБ, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари
2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни
2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.
...
Чл. 58. (1) Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване
се определят при спазване на следните нормативи:
....
(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл.
70, ал. 4 ЗУТ.
Което ни отправя, не само нас, към неправилната Наредба 8/1999 г.

Водопроводните сервитути в частните имоти се нормират съгласно ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ,
в сила от 28.01.2000 г.Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.
...
Чл. 104. (1) Сервитутите, които са установени от закона, имат за предмет обществена или частна полза.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) Сервитутите, установени за обществена полза, се отнасят до осигуряване на достъп
за общо ползване на водните обекти - публична собственост, и до изграждане на необходимата за това инфраструктура,
както и за поддържане в изправност на водностопански системи и съоръжения,
предназначени за осигуряване на услугата за доставяне на вода за населението и за напояване.
....
Чл. 112. (1) Всеки собственик е длъжен да даде право на водопрекарване през своя имот на всички,
които имат постоянна или временна нужда от това.
(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване,
се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията,
увеличен с 60 см, върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.
(3) Правото на водопрекарване през чужд имот се учредява със споразумение на собствениците на господстващия и служещия имот,
а ако такова споразумение не може да бъде постигнато - с акт на органа по чл. 52, ал. 1, т. 3
при спазване на процедурата на чл. 34 и 36, без да се постановява отчуждаване на засегнатия имот.

Това означава, че между двата водопровода можеш да си направиш само ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ до 115 см,
да си в тон с модната линия на Варна. :D
Съответно на 30 см отляво на малкия и отдясно на големия водопроводи можеш да отглеждаш само гергини. :wink:

Подозирам, че въпросните водопроводи са за курортните комплекси,
поради което възможно е твоят случай да попада под Закона за УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ,
както и под местните наредби и правилници, които се променят ежемесечно.
А това може неимоверно да утежни ситуацията.
Необходима ти е сервитутна консултация с опитен адвокат от Варна,
но може би по-добре е с нотариус, Гонова например.

Няма достатъчно информация.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот dilinger на 11 Юли 2012 22:32

Благодаря за бързия и експертен отговор sk (40).gif .
Моите извинения към съфорумците за непълната информация sk (12).gif
Значи идеята е да се построи еднофамилна къщичка, като тези водопроводи силно ограничават изпълнението и.
Подвеждането на съфорумците е защото съгласно визата за проектиране с която разполагаше предният собственик и тази която аз си извадих на печата за съгласуване с ВиК е написано:1.Да се спазят необходимите отстояния: 5м от водопровод ф700 .... от наредба №8/2000г.;
2.В сервитутната зона на водопровода и канализацията не се разрешава извършване на строителни дейности.
И след като се убих да търся тази наредба за да видя къде са регламентирани тези отстояния намерих тази която съм цитирал в първият пост, защото точно там в приложение 1 е цитирано, че при водопроводи над ф1000, най-малките светли отстояния до фундаментите на сгради и съоръжения е 5м.
Освен това при посещението ми във ВиК Варна ми бе показана именно тази наредба и приложенията към нея.
Няколко пъти споря вече,че цитираната наредба не касае гражданите, а община като указва по какъв начин следва тя да изгражда съоръженията, проводите и т.н. при изграждане на улиците и се опитват да ме убедят, че важи и за гражданите.
Затова именно и потърсих мнението Ви като хора сблъсквали се с такива проблеми и вещи в тази материя.
А какъв документ и от кого следва да го взема като тенекийка за задните части, за да не се окаже, че утре на база на този печат на Вик няма да ми дадът строителна линия или ще ми направят проблеми от строителен надзор при въвеждането на сградата в експлоатация sk (23).gif
Водопроводите които се виждат не са за комплексите, а са напорни-тласкателни от които левият ф700 се използва, а десният е като резервен и е щял някога да се пуска, но сега стои като резервен и някъде над мен се свързват двата и мисля че са за захранване на западната част на пътя за Каменар.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
dilinger
 
Мнения: 4
Регистриран на: 06 Апр 2012 06:34
Skype: ksavov70

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот academil на 12 Юли 2012 04:58

dilinger написа:...на печата за съгласуване с ВиК е написано:1.Да се спазят необходимите отстояния: 5м от водопровод ф700 .... от наредба №8/2000г.;
2.В сервитутната зона на водопровода и канализацията не се разрешава извършване на строителни дейности.
...в приложение 1 е цитирано, че при водопроводи над ф1000, най-малките светли отстояния до фундаментите на сгради и съоръжения е 5м.
...база на този печат на Вик няма да ми дадът строителна линия или ще ми направят проблеми от строителен надзор при въвеждането на сградата в експлоатация sk (23).gif
...


Наредба 8 /1999 г., кореспондира с Раздел II Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, чл.70 - чл.74 ЗУТ.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за проектиране, за изграждане на нови и за реконструкция на съществуващи
подземни и надземни техническипроводи и съоръжения на инженерните системи в населени места.
(2) Наредбата се прилага за разполагане на подземни технически проводи исъоръжения в габаритите на улиците и извън тях
(пешеходни зони, алеи, озеленени площи и други територии в населените места), както и за разполагане на сградните отклонения от тях.
...
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 , чл. 8 чл. 6, ал. 1 , чл. 8
...
Забележка.
...
5.Разстоянието до фундаменти на сгради и съоръжения може да се намали до 0.5 м при условие, че в участъка на сближението
подземният газопровод е от безшевни тръби, защитен е с кожух или са предвидени минимален брой заварени съединения.
...
Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство и отменя
Правила и норми за подземни инадземни улични проводи и съоръжения (ДВ, бр. 39 от 1965 г.).

В ЗУТ няма никакви изисквания относно отстояния на сгради в частни имоти от магистрални сервитутни инфраструктурни съоръжения,
следователно приложими ще са специалните закони - Закон за енергетиката, Закон за водите, в които понятието сервитут е съществено .

1. Очевидно отстояния и разстояния по Наредба 8/1999 ще ги спазва, който ще прокарва газопровод, електропровод (подземен),
метро , трамвайна линия и пр., съгласувано с местните технически служБи.
2. Сервитутната линия съгласно Закона за водите е по 30 см. отстрани на двата водопровода.
Следва да я спази геодезистът или техникът от кметството или от наета сертифицирана фирма, който ще даде строителната линия.
3. Някой от тримата ни е минимално изключителен - или аз, или ти, или някой от ВиК.
Никъде в Наредбата, освен в цитираната забележка, не се среща понятието "фундамент".
А забележката касае "газопровод", е не "водопровод".
4. Накрая, но най-важно.
Никъде в Наредба 8/1999 няма упоменат важния специален термин СЕРВИТУТ,
който кореспондира САМО с частни имоти,
и дефиниции на сервитут на инфраструктурните обекти, предмет на Наредба 8/1000.
Следователно Наредба 8/1999 г. няма и не може да има отношение към частни поземлени имоти.


Наредба 8/1999 г. не фигурира в документите, които се контролират от ДНСК,
или поне аз не съм имал случай НСН да търси спазване на Наредба 8/1999 г. след даване на строителна линия.
Следователно има задължителен характер само за общинските технически служби
при даване на строителна линия за съответните улични обекти или за отстояния на сгради, но по отношение на улична инфраструктура.

Тази наредба 8/1999 е подзаконов акт на ЗТСУ, и затова има противоречие, което отбелязах в първия си пост.

ЗУТ - Преходни разпоредби
(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство,
се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

Наредбата противоречи на ЗУТ, който е издаден след Закона за водите, и изискванията на Закона за водите следва да се спазват в ЗУТ,
но НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. не прави разлика за магистрален водопровод по улица и през частен имот,
и ни праща в Наредба 8, а не в Закона за водите.

Наредба 8/1999 е подзаконов акт (издавани от министерства и ведомства), независимо дали на ЗТСУ или на ЗУТ
(Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.),
и не може да бъде противопоставена на закон (приет от законодателния орган - Народното събрание),
затова в този казус Законът за водите (в сила от 28.01.2000 г.) е доминиращ.
Още повече, че същественият елемент за казуса е СЕРВИТУТ в частен имот, регламентиран в Закона за водите,
който се урежда по нотариален ред като правна сделка - разпореждане с недвижим имот,
и след това ОТСТОЯНИЯ, които в случая са законорегламентирани също в Закона за водите,
и не могат да бъдат никъде другаде определяни или променяни.
Това са непоклатими юридически аргументи.

Принципният ред е:

1. Трасирането на непостроената ограда се извършва чрез службата към Кметството по съответния ред.
Показаната скица на имота означава, че този етап е преминат.
2. Следва ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредбата за актовете.
(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.,в сила от 5.11.2004 г.,
бр. 29 от 2006 г.,в сила от 7.04.2006 г.)
Подават се документи, каквито трябват в кметството, има опис и в интернет.

Ако при даването на строителна линия не бъде спазен Закона за водите, а въпросната Наредба 8/1999,
то този протокол следва да се обжалва в Административен съд - Варна
с посочените по-горе аргументи за сервитут и доминиране на Закона за водите.
Успех.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот academil на 12 Юли 2012 09:32

Пропуснах да отбележа, че от много убеждавания и безсмислени спорове с ВиК е пропиляна възможността за
административно обжалване на въпросния акт, а именно първата точка от предписанието на ВиК, като незаконосъобразно.
Няма посочена дата, но понеже срокът по Закона за административното производство е 7-дневен, смятам че е изтекъл отдавна.

Съответно, ако при обжалване ВиК потвърди предписанието,
то следващата стъпка би била то да се обжалва пред Административен съд - Варна
като противоречащо на материалния закон по Процесуално-административния кодекс.
Административните актове могат да се оспорят по съдебен ред в 14-дневен срок от съобщаването им.
Този срок също смятам, че е изтекъл.

Тази втора стъпка би могла да бъде и първа стъпка ,
т.е. административно обжалване до органа издал оспорвания административен акт по ЗАП не е задължително.

Важният момент по-нататък е, че в момента има юридическото съгласие на собственика на имота
с направените незаконосъобразни предписания на ВиК, поради липса на обжалване
,
обаче това не прави административния акт на ВиК законосъобразен пред общинските власти или пред сертифицираната фирма
за даване на строителна линия -
те са длъжни в своята дейност да спазват закона, а не предписанията на фирма, дори и да е държавно-общинска в случая,
но която може и да е частна, като "Софийска вода" .
Съответно издаденият административен акт - протокол за даване на строителна линия, е нов и за него важат предните стъпки на обжалване -
първо по ЗАП, и след това по ПАК, или направо по ПАК.

Все пак намирам, че по-добре би било първо да се обжалва административния акт пред органа, който го е издал, в случая ВиК,
след това по съдебен ред пред АС-Варна.

Важно е да се знае, че по ПАК обжалването може да е само при нарушаване на материалноправни разпоредби,
не и поради некомпетенност, процесуални нарушения, процесуална легитимност и др.
Обжалването по ЗАП е безплатно, а по ПАК - с държавна такса.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот dilinger на 13 Юли 2012 12:00

Още веднъж JC-ThankYou.gif за компетентното мнение и готовността да се отзовете /особено academil/ по моя казус. Сега вече ми се изясни последователността от действията които следва да предприема за да реша проблема си! :respekt: към хора като academil които безкористно са готови да помогнат със своите знания!!!!!!!!!!!! :respekt: sk (40).gif
dilinger
 
Мнения: 4
Регистриран на: 06 Апр 2012 06:34
Skype: ksavov70

Re: Намаляване на отстояние при сервитут

Мнениеот djagi76 на 14 Юни 2018 00:27

Здравейте. Имам същия казус като Вашия, за който изчетох с интерес. Накратко - в единия край ( на 2 м. от границата) на парцела ми минава мръсен канал на съседа. От ВИК Варна ми казват по наредба номер 8 да оставя още 3 м. отстояние до къщата, която в момента проектирам = общо 5 м. от границата. Моля, споделете докъде стигнахте Вие, и има ли решение да оставя по-малко отстояние. Предварително Ви благодаря.
djagi76
 
Мнения: 1
Регистриран на: 29 Май 2017 23:55
Skype: djagi76


Назад към Проблеми в строителството - казуси и дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта