Електрическо окабеляване - кратка история

Водопровод и Канализация, Електричество, Газопровод

Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 22 Окт 2014 19:14

Електрическото окабеляване основно се свързва с изолираните проводници, които се използват за пренасяне на електричество и свързаните с това устройства.
Международните стандарти за размерите на проводниците са дадени в стандарта IEC 60228 на международната комисия по електротехника.
Кодировката за безопасност, посочена за отделните проводници е предвидена за да се осигури защита на хората и сградите от електрически удар и да се предотвратят пожари. Наредбите могат да се отнесат за градове, държави или да са посочени в националната законовата уредба. Понякога кодовете могат да се променят в зависимост от техническите стандарти, посочени от определена организация или да се определят от национален стандарт за електрическите кодировки.
Електрическите кодове възникват през 1880г след началото на използването на електрическата енергия за комерсиални цели. По това време съществуват множество несъответствия в съществуващите стандарти за избор на размерите за проводниците и други правила при проектирането на електрически инсталации.
Първите електрически кодове в Съединените щати се появяват в Ню Йорк през 1881 за да се регулират инсталациите на електрическото осветление. През 1897 американската противопожарна асоциация, частна асоциация сформирана от застрахователните компании, публикува в Националния Електрически Код (NEC) . Кодировката NEC се актуализира на всеки три години. Това е код приет с консенсус по предложения на заинтересованите страни. Тези стандарти се изучават от инженери, търговци, представители на заводи, пожарникари .
През 1927 Канадската асоциация по стандартизация (CSA) въвежда Канадския стандарт за безопасност на електрическите инсталации, който се основава на текущите електрически кодировки. CSA също така въвежда Канадски електрически код като през 2006 той се приравнява с IEC 60364 (Електрически инсталации на сгради) и условията, към които е насочен – фундаменталните принципи на електрическата защита в секция 131. Канадския код повтаря Раздел 13 на IEC 60364 и е интересно да се отбележи, че няма числов критерий посочен в този раздел, според който да се оценяват електрическите инсталации.
Независимо, че Американските и Канадските стандарти се отличават с еднакви физически елементи и еднакви цели, те се различават в някои технически детайли. Като част от Северно американската програма за свободна търговия, Американските и Канадските стандарти се доближават чрез процеса известен като „хармонизация“.
В европейските държави е направен опит за съгласуване на националните стандарти за окабеляване в стандарта IEC – IEC 60364 (Електрически инсталации за сгради). Оттук националните стандарти следват еднаква система от секции и раздели. Обаче този стандарт не е записан на такъв език, че да бъде веднага адаптиран към националните кодировки за окабеляване. Нито един от тези стандарти за окабеляване не е приспособен за полево използване от търговците на електроенергия и инспектиращите. Националните кодировки като NEC или CSA C22.1, илюстрират основните цели на IEC 60364 и определят правилата във вид на ръководство за инсталиране и инспектиране на електрическите системи.
DKE – Германската комисия за електрически, електронни и информационни технологии на DIN и VDE – е организация, отговаряща за приемането на електрическите стандарти и спецификациите за безопасност. DIN VDE 0100 е документ за окабеляване, хармонизиран с IEC 60364.
В Обединеното кралство кабелните инсталации се регулират от института за Инженерни и технологични изисквания за електрическите инсталации: IEE изисквания за окабеляване, BS 7671: 2008, който е хармонизиран с IEC 60364. Предното издание (16-то) е заменено с новото 17-то през януари 2008. Седемнайстото издание включва нови раздели за микро генераторите и соларните фотоволтаични системи. (Първото издание е публикувано през 1882).
AS/NZS 3000 е Австралийския/ Новозенландския стандарт, известен като правила за окабеляване, който определя правилата за избор и инсталация на електрическо оборудване, както и за проектирането и тестването на тези инсталации. Стандарта е задължителен за Нова Зенландия и Австралия, по тази причина всички електрически изисквания посочени в този стандарт трябва да се спазват.
Цветови код.
За да могат кабелите лесно и безопасно да бъдат идентифицирани, всички приети кодове за безопасност са въведени като цветова схема за изолацията на захранващите проводници. Съществуват много локални правила и изключения. Старите инсталации имат различни цветови кодове ,а цветовете могат да се променят от топлината или годините( възрастта) на кабелите /проводниците
Линия -неутрала- заземяване
-ЕС, Австралия и Южна Африка (IEC 60446) Кафяв ,Син Зелено/ жълт
-Австралия и Нова Зенландия AS/NZS 3000:2007 3.8.1 Кафяв, Светло син, Зелено/ жълт
-САЩ и Канада Черен Бял Зелен
Стандартни кодове за проводници на фиксирани кабели
Фаза- Неутрала- Земя
-ЕС (IEC 60446) включително Великобритания от 31.03.2004 Кафяв, черен /сив /Син, Зелен и жълт
-Австралия и Южна Африка: Червен, Черен ,Зелен/жълт
-САЩ и Канада 120/ 208/ 240 черен, червен, син
-277/ 480 кафяв, оранжев, жълт 120/ 208/ 240 бял
-277/ 480 сив Зелен или зелен/ жълт
Методи за окабеляване.
Материалите за окабеляване на вътрешни електрически инсталации зависят от:
-целите, за които ще се използва и необходимата мощност;
-типа на строителните материали и размерите на сградата;
-националните и регионалните изисквания;
-средата, в която ще работят кабелите;
Системите за окабеляване на еднофамилни къщи са елементарни, често с ниска консумация на енергия, рядко се променя структурата на сградата и разположението и, обикновено са сухи с постоянна температура и некорозионна среда. В малките търговски помещения се наблюдават чести промени на окабеляването, а в големите сгради обикновено се прилагат специални средства за поддържане на влагата и температурата. В предприятията от тежката индустрия има много повече изисквания за окабеляването поради наличието на големи токове и напрежения, чести промени в разположението на оборудването, корозивни, влажни или експлозивни среди. В помещения, където има запалими газове или течности, се прилагат специални методи за инсталиране и окабеляване на електрическото оборудване.
Ранни методи на окабеляване.
Най-ранните системи за вътрешно окабеляване използват проводници, които са покрити с плат и тези проводници са били закрепвани със скоби към стените на сградата или върху дъски. Местата, където проводника минава през стените са обезопасявани с ленти от плат. Съединенията са правени както при телеграфните конектори и са споявани за по-голяма сигурност. Подземните проводници са били изолирани с обвивка от плат, напоен в смола и полагани в канали от дъски, които след това са били закопавани. Тези системи на окабеляване са отпаднали, тъй като при тях има голяма опасност от пожари и често са се повреждали, също така са били прекалено трудоемки.
Пъпка и тръба.
Най-стария стандартизиран метод за окабеляване на сгради, основно използван в Северна Америка от 1880 до около 1930 е бил метода „Пъпка и тръба (K§T): единични проводници преминават през отвори на стените през керамични тръби, които оформят защитен канал. Проводниците се закрепват с керамични пъпки за стените като осигуряват въздушна междина между дървените стени и проводника.
Проводници с метална обшивка.
Във Великобритания ранната форма на изолираните кабели, представени през 1896 се състои от два импрегнирани, изолирани с хартия проводници. Връзките са били споени и са използвани специални фитинги за стойките на лампите и за ключовете. Тези кабели са били като тези използвани в подземните телеграфни и телефонни линии от това време. Изолираните с хартия проводници се оказват за вътрешно окабеляване, защото е била необходима много внимателна работа с кабелите, за да не се повредят от влагата.
По-късно създадената система във Великобритания използва проводници, изолирани с вулканизирана гума, покрити с метална обшивка. Металната обшивка е била връзвана към свързаното оборудване за да се осигури по-здрава връзка.
Системата Kuhlo, разработена в Германия използва един, два или три проводника изолирани с гума, поставени в месингова или желязна тръба с кримпнати спойки. Обвивката също така е използвана и като втори проводник. Kuhlo проводника може да се полага върху външни повърхности, да бъде боядисван или поставян в мазилка. Произвеждани са специални контакти и разклонителни кутии за лампи и ключове, те са се изработвали от порцелан и стомана. Кримпираните връзки не са били водоустойчиви както Stannos проводнка използван в Англия, който има солдер-маска (лак).
Подобна система, наречена „концентрично окабеляване“ е представена в САЩ през 1905. При тази система изолиран меден проводник е покрит с медна лента, която е запоена като образува заземителен проводник за кабелната система. Компании като General Electric произвеждат фитинги за тази система и някои сгради са били окабелени с нея, но тя не е приета в Американския стандарт. Недостатък на тази система е било, че са необходими специални фитинги и всяка повреда в обвивката може да предизвика нейното офазяване.
Други исторически методи за окабеляване.
Следните методи за обезопасяване на проводниците са излезли от употреба:
-използване на съществуващите тръби за газ за електрическо осветление. Кабелите са били полагани в тръбите захранващи газовите лампи;
-дървени форми с изрязани жлебове за единични проводници, покрити с дървен капак. Били са забранени в Северноамериканския електрически код през 1928. До известна степен дървените форми са използвани в Англия, но никога не са приети в Германия и Австрия;
-система с метални форми с плоска овална част състояща се от основна обшивка и покриващ канал. Те са били много по-скъпи от откритите кабели с дървени форми. Подобни системи се срещат и днес;
-система с гъвкави двойни проводници с поставени между тях стъклени или порцеланови пъпки са използвани до началото на 20 век в Европа, но скоро са изместени от други методи;
През първите години на 20 век са патентовани различни системи на окабеляване като тръбите на Bergman и Peschel, използвани за защита на проводниците; те използват тръби от метал( които също са се използвали за заземителен проводник) или тънко фибро стъкло.
Кабели.
Армираните кабели с гумена изолация в гъвкава метална обшивка са използвани още през 1906 и са считани за по-добър метод отколкото откритото окабеляване с пъпка и тръба, независимо от това, че са били по-скъпи.
Първите кабели изолирани с полимер са били представени през 1922. това са били два или три проводника от плътна мед, изолирани с гума, вълнена материя покрива всеки проводник за защита на изолацията най-отгоре са били покрити с вълнен кожух, често импрегниран със смола за защита от влагата. Също така е използвана хартия напоена с восък за филтър и изолация.
Кабелите изолирани с гума стават неизползваеми с времето поради въздействието на кислорода, така че те трябва да се поставят внимателно и да се подменят по време на ремонти. Когато се подменят ключове, контакти или държачи на лампи, стегнатите връзки могат да предизвикат изхлузване на изолацията от проводника. Трудно е да се отдели гумата от плътната мед, така че се налага медта да се калайдиса, но това увеличава съпротивлението.
След 1950 започва използването на PVC изолация и обшивка, особено при окабеляването на помещения. По същото време широко се използват проводници с тънка PVC изолация и найлонова обшивка.
Алуминиевите проводници са използвани за вътрешно окабеляване от кратя на 1960 до средата на 1970 в Северна Америка поради нарастване цената на медта. Поради голямото съпротивление на алуминия се изскват по-големи проводници за окбеляване в сравнение с медните. Например вместо 14 AWG за повечето осветителни вериги, алуминиевите са 12 AWG при верига 15А.
Първоначално алуминиевите проводници са използвани с устройства проектирани за медни проводници. Това може да предизвика дефектни връзки тъй като устройствата се повреждат при използване на разнородни метали – може да се появи оксидация на металните повърхности или да се предизвика механична повреда поради различното температурно разширение на металите. Поради неправилното проектиране на инсталацията някои връзки в окабеляваните устройства могат да прегреят при големи токове и да предизвикат пожар. Разработени са стандарти за устройствата( като CO/ALR "copper-aluminum-revised“), които ограничават този проблем.
Алуминиевите проводници все още се използват в електроразпределението и електропреносната мрежа, поради по-ниската си цена. Алуминиевите проводници трябва да се инсталират със съвместимите с тях конектори -биметални.

Съвременни материали за окабеляване.
Съвременните кабели с неметална обвивка (NMC) като тип NM се състоят проводници с термопластична обвивка (и непокрит проводник за заземяване -Великобритания ), поставени в гъвкава пластмасова обвивка.
Изолацията от подобен на гума синтетичен полимер се използва в индустриалните и захранващите кабели тъй като има висока устойчивост на влага,масло ,киселини и др. . Изолираните кабели имат изчислителни характеристики според напрежението и температурата при което ще работят.
Кабелите за сградни инсталации с малки размери са плътни проводници, тъй като това окабеляване не изисква голяма гъвкавост. Кабелите по-големи от 6 mm? (10 AWG) се усукват за гъвкавост по време на инсталацията, но не прекалено усукани за да могат лесно да се свързват към устройства.
Кабелите за индустриални, търговски и жилищни сгради могат да се състоят от множество изолирани проводници с обща обвивка, да бъдат поставени в навита стоманена лента или в стоманена броня, а понякога в PVC канал за защита от влага и физическо повреждане. Кабелите използвани за подвижни съоръжения или морски приложения могат да бъдат защитени с оплетка от бронзови нишки. Захранващите или комуникационни кабели, които се свързват по въздушен път между сгради трябва да покриват определени изисквания за устойчивост на атмосферни влияния.
При някои индустриални приложения като стоманолеярни и други високотемпературни среди се използват кабели с неорганично покритие. В такива среди понякога се използват кабели с минерално покритие като всеки проводник е поставен в медна тръба и между отделните кабели има прах от магнезиев оксид. Тези кабели имат висока пожароустойчивост, но са по-скъпи и не са толкова гъвкави.
Тъй като в кабела се използват множество проводници, те не могат да разсейват добре топлината както единичните изолирани проводници и вериги с такива кабели се класифицират като кабели ниско напрежение "нискотокови“. В таблиците за електрическа безопасност дават максималния допустим ток за съответния размер проводник, температурата и напрежението при определено сечение на проводника при определено приложение, включително типа и дебелината на изолацията ,както и коефициентите за корегиране. Допустимия ток е различен при влажна или суха среда.
Обикновено, когато кабелите се свързват към електрически апарати се подсигуряват със специални фитинги; това може да бъдат обикновени навити скоби за покрити кабели със сухо приложение или конектор с полимерно покритие, който се поставя в края на бронята покриваща кабела за да се осигури водоустойчива връзка. Също така се използват специални фитинги, които пречат на запалимите газове да навлязат в обвивката на кабелите. За да се предотврати скъсването на отделните проводници на кабелите, те трябва да имат опора през определени интервали по цялата дължина до достигане на свързаното устройство. Във високите сгради се изисква специално проектиране на инсталацията при вертикалното полагане на кабелите.
При плавателните съдове се изискват специални конструкции на кабелите, които са инсталирани в тях. Изискванията са за електрическа и пожарна безопасност, има изискване за устойчивост на налягане при кабели, които преминават през херметическите прегради на плавателния съд.
Канали за прокарване на кабели.
Тръбите за електрически кабели, които могат да се видят в пожаро защитените канали влизат в дъното на пожарообезопасените табла.
Изолираните кабели могат да бъдат положени по един от няколкото известни методи за свързване на електрическите устройства. Това може да бъдат тръби, наречени електроиолационни тръби, или в някакъв вид метални или неметални тръби. В електрическите вериги могат да се използват канали с правоъгълно сечение, изработени от метал или PVC. Проводниците, положени под земята могат да са поставени в пластмасови тръби, покрити с бетон. Проводниците, използвани в открити пространства, например в заводи могат да са поставени в кабелни тръби , правоъгълни канали с капаци, кабелни скари и тн.
Там, където проводниците или кабелните канали трябва да пресекат пожарообезопасени стени и подове, отворите, направени за тях трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност .
Кабелните канали се използват в индустриалните инсталации, където се полагам много кабели на едно място. Единичните кабели могат да излизат от канала на всяко едно място като така се опростява инсталацията. Захранващите кабели могат да имат фитинги за да стоят на разстояние от останалите кабели, но обикновено някои кабели за управление се полагат без никакво отдалечаване от захранващите.
Когато се полагат под земята, кабелите не могат да отдават топлина, както в откритите инсталации и поради тази причина те трябва да бъдат полагани като се спазват специални изисквания.
Шини, шинопроводи, кабелни шини.
Шините се използват най -често при много големи токове в електрическите апарати и за провеждане на големи токове между сгради. Всеки проводник от тази система е дебела и твърда медна или алуминиева лента (понякога във вид на тръба или или друга форма). Откритите шини не се използват в обществени места, обикновено се използват в заводи или електроразпределителни центрове с цел по-добро охлаждане. Вариант е използването на дебели кабели, където е необходимо да се разменят фазите.
В индустриалните приложения, проводящите шини са поставени в изолирани и заземени кутии. Тази конструкция е известна като шинопровод. Вариант на тези шини са шините с директно включване, които се използват за разпределение на захранването в сградите; тяхната конструкция позволява включване на мощни превключватели или електродвигатели по цялата дължина на линията. Най-голямото предимство на тази схема е, че могат да се добавят вериги без да се изключва целия шинопровод.
Шинопроводите могат да съдържат проводниците за всички фази в една обща кутия (неизолирани шини), или всеки проводник да е в отделна преграда , която е изолирана (разделена шина - Busbar ). За провеждане на големи токове между устройства се използват кабелни шини. За много големи токове в генераторните станции или подстанции, където е трудно или невъзможно да се осигури защита на веригите се използва изолирана фазова шина. Всяка една от фазите е положена в изолирана"кутия" . Единствената повреда може да е фаза към земя тъй като "кутиите" са отделени. Този тип шини могат да пренасят до 50000 А

Източник- мрежата ,справочници ,статии и тн. :D
Днес ме е хванала логореята.............. :D
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот academil на 23 Окт 2014 04:03

JC_goodpost.gif

sk (38).gif
em67 написа:...Днес ме е хванала логореята.............. :D

За логореята не знам, но графолалията - със сигурност ! Ама просто няма как иначе. :respekt:
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 23 Окт 2014 09:43

BGMAP2.jpg
Кратка история на електрификацията в България.


1 юли, 1879 г.
Първото светване на електрическа крушка в България. Тържествено електрическо осветление на Княжеския дворец в София и градската градина по повод посрещането на княз Александър Батенберг. Използва се електрическа уредба, доставена от Виена от д-р. Д. Моллов.

11 юни, 1884 г.
Първи опити на Софийската Община за електрическо осветление на столицата. Поставя се въпросът пред Министерския съвет и по предложение на министър-председателя Драган Цанков се постановява да се платят по 1500 лв. / месец и пътните разходи на инженер от френската фирма "Едисон" за проучване на въпроса.

Януари, 1888 г.
Софийска община обявява замисления конкурс за осветление на града. Желание за участие проявява само фирмата "Ганц и Сие" - Будапеща.

1888 г.
Въведена е в действие гайтанджийската фабрика "Успех" в Габрово, която осветява от собсвено динамо, доставено заедно с текстилните машини от Англия.

12 юли, 1890 г.
Софийският кмет Димитър Петков назначава комисия за проучване условията за улично осветление на столицата и изготвяне на програма за провеждане на конкурс за електрическо осветление на града.

1891 г.
Проведен е първият конкурс за обществено електроснабдяване на София. Същият е неуспешен.

1891 г.
Първата ВЕЦ в България. Иван Хаджиберов доставя едно динамо от Германия и го инсталира в старата си бащина воденица в Габрово, която осветява с 5 - 6 лампи с въгленова жичка.

4 юли, 1892 г.
Започват строителните работи по ВЕЦ "Бояна" (София) и съгласно договора с фирмата "Ганц и Сие" всички работи по осветлението на София трябва да приключат на 1 май, 1894 г. Въведен в експлоатация на 06.04.1905 г. 1240kW

1895 г.
Осветление на Княжеския дворец чрез генератор с мощност 160 kW и напрежение 160 V, задвижван чрез парен локомобил.

1 април, 1899 г.
Започва изграждането на ВЕЦ "Панчарево" на р.Искър при едноименното село, на 22 км от София по пътя за Самоков. Идеята за мястото на електрическата централа е на френския инженер Самуел Ребюфел, който пребивава по това време в София във връзка с канализацията на града.

1900 г.
Електрическо осветление на Народното събрание и Противочумният институт в София.

1 ноември, 1900 г.
Въвеждане в редовна експлоатация на ВЕЦ "Панчарево" с мощност 1600 kW, като източник за електрическо осветление на столицата, а след два месеца и за електрическия трамвай. Преносното напрежение е 7 kV, разпределителното 7 kV и 3 kV и ниското напрежение 3x150 V

1 януари, 1901 г.
Тръгва първият електрически трамвай в София. Присъства и експертът при общината по въпросите на електрификацията на столицата и трамваите проф. инж. Адриан Пала от Лозанския университет (Швейцария).

октомври, 1901 г.
В София се изгражда първата парна електрическа централа с мощност 550 hp. (2x275) при сегашното депо на бул. "Мария Луиза" - София за нуждите на трамваите.

1908 г.
Излиза първото българско електротехническо списание "Електричество" с редактори Д. Христов и П. Димитров, слуители в главна редакция на ПТТ. Списанието излиза в продължение на 2 години - до 1910 г.

1911 г.
Въвежда се в работа ВЕЦ "Христо Лулев" - Габрово с турбина францис при воден пад 19.5 m, водно количество 1m3/s и мощност 135 kVA с напрежение 6 kV. Чрез електропровод за 6 kV и дължина 14 km електрическата енергия се изнася до фабриките: "Георги Рашеев", "Ив. Дойнов" и "Бизон". По-късно (1917 г.) част от тази електроенергия се отделя за жилищно осветление на града.

1911 г.
Започва строителството на ВЕЦ "Енина", Казанлъшко от АД "Победа" с капитал 460 000 златни лева - първото българско електрификационно предприятие.

1912 г.
Концесионерът на осветлението в София "Електрическо дружество за София и България" инсталира в парната ел. централа "Мария Луиза" парна турбина с мощност 2200 hp., тип "Броун-Бовери", комплектувана с генератор "Оерликон" с мощност около 1500 kW. Това е първата парна турбина, използвана в България.

1912 г.
Влиза в действие електрическа дизелова централа в Лом.

1 януари, 1914 г.
Светват първите електрически крушки в Казанлък точно срещу Нова година с енергия от ВЕЦ "Енина". Преносното напрежение е 6 kV, а ниското напрежение е 210/127 V.

1 януари, 1914 г.
Електроснабдяване на Варна с дизелова ел.централа 780 kW.

1914 г.
На българския пазар за първи път се появяват "икономичните осрамови" електрически крушки (жичка от сплав на осмий и волфрам) от 20,40 и 60 "свещи" с цена 2,2 лв/бр., които далеч превъзхождат използваните до тогава крушки с въглена жичка Едисон - с цена 2 лв.

21 март, 1917 г.
Официялно откриване на електрификацията на Русе с дизелова ел.централа 780 kW.

1918 г.
Завършена е термичната централа 3000 V в Перник, с мощност 2x220 kW, но поради трудности за доставката на трансформатори, експлоатацията й се забавя цяла година. Централата има 3 парни котли и две тандемни парни машини (с по два цилиндъра за високо и ниско налягане) с мощност по 250 hp.

21 февруари, 1920 г.
Електрифициране на с.Дървеница - първото електрифицирано село в България, следвано от с.Бяла и с.Чепеларе.

1926 г.
АД "Победа" - Казанлък изработва първите в България стоманенобетонни стълбове за напрежение 6 kV.

16 януари, 1929 г.
Към Министерството на земеделието и държавните имоти се създава комисия от 29 члена, на която се възлага разработването на генерален план за електрификация на страната. Секретар на комисията е инж. Константин Михайлов.

Януари, 1929 г.
Към Дирекцията на трамваите и осветлението се създава електрическа лоборатория за проверка на електрическите мерки (електромерии други измервателни апарати) и качеството на електрическите материали, използвани в електрическите инсталации в сгради и дворища.

1929 г.
Изграждане на първия електропровод за 60 kV от ВЕЦ "Пастра" - п/ст. "Църква" - п/ст. "Орион" (София) и отклонение за циментовия завод в Батановци както и първите ОРУ - 60 kV. Фактически това е преустройство на съществуващ електропровод 35 kV на 60 kV, което се работи под напрежение за първи път в България.

1934 г.
Унифицира се честотата на столичните електрически централи със стандартната, прието в цялата страна 50 Hz, тъй като до тогава е била 53 Hz.

1934 г.
Изработени са от инж. Николай Бешков първите български трансформатори за 7000 / 150 V с мощност до 300 kVA и напрежение до 20 kV с внесена силициева ламарина от Германия.

3 януари, 1935 г.
Влиза в сила "Наредба-закон за електрификацията в България", който е представен от инж. Милан Златев - началник отделение "Електрификация и индустриални заведения" при МОСПБ. Законът е публикуван в ДВ, бр 3 от 4 януари 1935 г., без да е обсъждан в народното събрание. С него се създават Електрификационен съвет и Електрификационен фонд и се дават права на държавата да се разпорежда с електрификацията, като се възлага изработването на общ електрификационен план на страната; въвежда се областна електрификация и се спира изграждането на локални централи. Правят се пълни ограничения на частните капитали и интереси

1935 г.
Държавни мини Перник поемат електрифицирането на Югозападна и Южна България. Обособява се при мините отделение "Електроснабдяване и централи".

1941 г.
Дирекцията за електрификация на Северна България приема за селата унифицирано напрежение 20 kV..

30 декември, 1941 г.
На свое заседание Министерският съвет под председателството на проф. Богдан Филов одобрява приетия от Електрификационния съвет при М-во на ОСПБ (заседание от 19 октомври 1941 г.) Общ идеен електрификационен план на България за перспективата до 1960 г. В плана тогавашната територия на страната се разделя на 5 електрификационни области: Дунавска, Маришка, Централна, Македонска и Беломорска. В новоосвободените земи се предвижда изграждането на разпределителни подстанции за 110 kV в градовете: Скопие, Велес, Квадарци, Охрид, Серес, Кавала и Гюмюрджина. Опора на плана е пръстен от двойни електропроводи 110 kV с една напречна връзка и разклонения.

1945 г.
Основава се Българска електрическа кооперация (БЕК) за производство на трансформатори.

26 март, 1946 г.
Създава се уранова промишленост в България.

1 април, 1947 г.
Великото народно събрание приема "Двегодишен план за възтановяване и развитие на народното стопанство на Република България". По-късно срокът за изпълнение е намален до 31 декември 1948 г. Глава 5-та от плана е отделена за електрификацията на страната. Предвижда се подготовка за строителство на 12 ТЕЦ с обща мощност 190 MW, 16 ВЕЦ - 16,2 MW, 16 трансформаторни подстанции - 157 MVA и др. Преди това М-во на електрификацията има разработен свой двугодишен план за периода 1946/47 г.

Септември, 1947 г.
Начало на проектиране в М-во на Електрификацията, водите и природните богатства на п/ст. "Русе", 60/20 kV - първата подстанция, проектирана в България от български специалисти с три монофазни трансформатори, произведени в работилницата в кв. Горни Лозенец (до сегашния хотел "Хемус"). Гл. проектант инж. Евгени Владиков, монтаж инж. Георги Минчев.

Септември, 1947
Проектиране за първи път у нас на електропровод за 110 kV от български специалисти на М-во на Електрификацията, водите и природните богатства - п/ст. "Русе" - п/ст. "Разград". Електропроводът първоначално се пуска на 60 kV.
Март, 1948 г.
Влиза в действие първата у нас помпено-акомулираща ВЕЦ "Калин" в Рила с един генератор 4500 kW. Тя е началото на първото цялостно изградено в страната поречие - това на р.Рилска.

1949 г.
Първо производство на електродомакински уреди - ютии и котлони в "Елпром" - Варна.

1950 г.
Осъществява се първата наша междусистемна връзка (60 kV) чрез кабелна линия "Русе - Гюргево".

16 юни, 1951 г.
Постановление N 652 на МС учредява Държавно минно предприятие "Марица-изток" със седалище с. Трояново, Старозагорско. Това е първият правителствен документ, с който се поставя началото на най-голямия наш минно-енергиен комплекс.

1951 г.
В силнотоковия завод е произведен първият български маломаслен прекъсвач за 10 kV по собствена конструкция от инж. Владислав Луков. В продължение на 3-4 години започва редовно производство на серия такива прекъсвачи за 10 и 20 kV и номинални токове до 1000 А.

1951 г.
Конструират се първите трансформатори с мощност 5600 kVA за работно напрежение 110 kV, без янсенов регулатор.

1951 г.
Произведена е първата партида български електропорцеланови изделия в завода в с. Николаево, Казанлъшко.

29 април, 1951 г.
В 20 часа от претоварване на трансформатора 180 kVA 7000/150 V в трафопоста на бул. "Патриарх Евтимий" - София се пръскат предпазителите в.н., вследствие на което се разразява електрическа дъга, на шините в трафопоста, което пък причинява разпадане на енергосистемата. София и голяма част от страната остават без електроенергия за повече от 30 минути.

1 май, 1952 г.
В 7 часа диспечарът на столицата провежда манипулации за освобождаване от напрежение на п/ст. "Г. Димитров" в София 35/7 kV с трансформатори 3x7500 kVA за почистване и годишен технически преглед. Допуска се грешка, която причинява отново разпадане на системата.

1952 г.
При гаранционния ремонт на 25 MW турбина в ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград се открива пукнатина в един от дисковете, носещи лопатките. Стелеграма от В. Червенков до Сталин се иска спешна помощ. След една седмица в Русе пристига нов ротор, взет от ТЕЦ в гр. Горки.

1953 г.
Въведен е в действие първият котел българска конструкция, производство на ДК3 "Г. Кирков", монтиран в Бургас (ТЕЦ "В. Коларов") - с номинално производство от 16 t/h. и максимално 20 t/h.

1953 г.
Конструира се янсенов регулатор за електротрансформатор за напрежение 35, 60 и 110 kV.

1952 - 1955 г.
Произвеждат се първите маломаслени прекъсвачи за напрежение 110 kV в силнотоковия завод.

1954 г.
Започват големи дискусии по системата на тока за електрифицирането на жп линии у нас. Специалистите са разделени на две групи - едните са привърженици на системата "постоянен ток 3000 V", а другите на "променлив ток 25 kV, 50 Hz".

14 юни, 1955 г.
В Москва е подписано Съглашение между България и Съветския Съюз за двустранно сътрудничество за развитие на изследванията в областта на атомната и ядрена физика за мирното използване на атомната енергия. По силата на това съглашение и съответно по разпореждане на Министерския съвет на Народна Република България от 23 юни с.г. у нас започват необходимите проучвания за изграждане на атомна научноизследователска база към Физическия институт на БАН.

1956 г.
На специализация в СССР са приети български научни работници и специалисти по въпроси на ядрената физика и ядрените методи на подготовка за работа с атомен реактор ИРТ-2000

29 април, 1957 г.
Издигнат е първият у на и на Балканите стълб за 220 kV на електропровода "Алеко-Горна Оряховица".

2 януари, 1958 г.
Въвежда се в действие първата подземна ВЕЦ - ВЕЦ "Батак" от Баташкия водносилов път. Мощност 40 kW, напор 400 m и годишно производство 217 млн. kWh.

1958 г.
Завършен е електропроводният пръстен за 110 kV, предвиден в Общия идеен електрификационен план от 1941 г., с дължина 872 km.

1959 г.
Оформена е затворена мрежа 110 kW (с обща дължина 1985 km), която свързва основните генериращи източници и възли на потребление и представлява първоначална основна мрежа, което дава основание да се счита, че страната е обхваната от единна електроенергийна система.

1959 г.
Рзработен е първият генплан за електроснабдяването на София за перспективата до 1980 г., като част от Общия градоустройствен план на столицата, одобрен през 1961 г.

1959 г.
Начало на въвеждането на системата 220 kV с изграждане на електропровода "Алеко-Г. Оряховица"

1960 г.
Начало на внедряване на алуминиеви кабели за средно и ниско напрежение и алуминиеви проводници за електрическите мрежи за ниско напрежение.

1960 г.
Направена е първата копка по изправяне на стълбовете за контактната мрежа за електрифициране на първия железопътен участък София - Пловдив с променлив ток 27 kV.

29 април, 1961 г..
Преведена е в експлоатациа втора турбогрупа с мощност 50 MW с което ТЕЦ "Марица - изток 1" удвоява своята мощност.

18 септември, 1961 г.
Осъществена е първата атомна верижна реакция в България (в експерименталния реактор на БАН).

9 ноември, 1961 г.
Завършено е изграждането на първия български научноизследователски атомен реактор ИРТ-2000. Реакторъ служи не само за научноекспериментални цели, но произвежда и изотопи, които се използват в медицината, биологията, агробиологията и други области. На него се обучават първите наши енергетици - ядрени специалисти.

1961 г.
Въвежда се в експлоатация ТЕЦ "Горна Оряховица", която е първата проектирана самостоятелно изцял у нас промишлена термична централа.

22 март, 1962 г.
Завършен е монтажът на четвъртата турбина от 50 MW в ТЕЦ "Марица-изток 1". Снего приключва първият етап от строежа на централата. Със своите 200 MW по това време тя е най-голямата ел.централа на Балканите.

11 юни, 1962 г.
Започва изграждането на първи етап на ТЕЦ "Марица-изток 2" с мощност 600 MW, използваща лигнитни въглища от източномаришкия басейн. До 1969 г. се монтират четири дубълблока по 150 MW. Котлите са правотокови тип ПК - 38-4.

28 април, 1963
Влиза в действие първата електрифицирана ж.п. линия София - Пловдив (156 км.) с еднофазен променлив ток 25 kV, който се приема за всички жп линии в България. Настъпва период за бърза електрификация на най-натоварените железопътни магистрали. До края на 1965 г. са електрифицирани 440 км. до 1970 - 788 км.

1964 г.
Завършва смяната на напрежението от 150 V в София с 380/220 V, с което напрежението 380/220 V се унифицира за цялата страна.

16 март, 1965 г.
В ТЕЦ "Марица-изток 1" избухва пожар в кабелните тунели. Извадени са от експлоатация 300 MW в продължение на 2-3 месеца.

1966 г.
Завършена е замяната на напрежението 7 kV с 10 kV в София, с което се унифицират средните напрежения 10 и 20 kV за нашите градове и 20 kV за районната електрификация.

1966 г.
Подписва се спогодба между Народна Република България и СССР за сътрудничество в изграждане на Първа Атомна Електроцентрала край Козлодуй.

26 юни, 1966 г.
От Мездра към Русе потегля първият електрически влак. Напълно електрифициран е жп участък от 320 км.

1966 г.
Първа експлоатационна година без режимни ограничения на потреблението на ел.енергия. Предишните години потреблението изпреварва темпа на изграждане на производствените мощности и в енергийната система са въведени режимни ограничения.

2 януари, 1967 г.
Подписан е първият лиценз за продажба на българско изобретение "Електролитно рафиниране на мед с високи плътности на тока" с автор инж. Димитър Петров. Купувач на лиценза е италианската фирма "Сосието металуржика Италиана"

23 февруари, 1967
Заработва вторият котел към първия турбогенератор в ТЕЦ "Марица-изток 2".

1967 г.
Въвежда се в експлоатация междусистемна връзка за 220 kV - п/ст. "Крайова (Румъния)" - п/ст. "Бойчиновци". Чрез него българската енергийна система се включва в паралелна работа с енергосистемите на европейските страни - членки на СИВ.
30 декември, 1967 г.
Въведена е в работа третата 150 MW турбина в ТЕЦ "Марица-изток 2"

9 август, 1969 г.
Първа копка на строителството на атомна централа край Козлодуй.

20 януари, 1970 г.
Авария в ТЕЦ "Марица-изток 1". Задиря роторът и се поврежда правоточната част. Турбогрупата на блок 6 излиза от експлоатация за 5 месеца

Април, 1970 г.
Започва строителството на първия блок в АЕЦ "Козлодуй", който се изгражда за 55 месеца. На отговорни ръководни длъжности са назначени на този етап специалисти от основния персонал на реактор ИРТ-2000 на БАН. За директор на Дирекцията за инвеститорски контрол и експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" е назначен инж. Симеон Русков.

1970 г.
Начало на проектиране на междусистемна връзка за 400 kV "България - Турция" - гл. проектант инж. Иван Стайков.

1970 г.
Назначени са първите експлоатационни кадри за АЕЦ "Козлодуй". Одобрена е програмата от МЕ за подготовка на кадри за различно равнище за нуждите на атомната енергетика. През същата година е разработена учебна програма и учебен план за 6 месечен курс за преквалификация на специалисти с висше образование. Изучава се атомна и неутронна физика, физика на ядрените реактори, конструкция и технология на атомните електроцентрали, управление на ядрените реактори, дозиметрия и защита от лъчение, електрозахранване на АЕЦ. Курсовете се провеждат периодично няколко пъти и завършват с изпит по всеки предмет. Като преподаватели участват специалисти от БАН, ВУЗ и АЕЦ "Козлодуй". Тези и други подготвени кадри осигуряват в най-ранния период от развитието на ядрената енергетика у нас, договарянето на вноса на съоръжения за първата атомна електроцентрала, участват в монтажа, настройката, физическото и енергийното пускане на реакторите, инвеститорска дейност.

3 юли, 1970 г.
Комитетът по стопанска координация приема разпореждане N 287, с което обявява изграждането на Първа атомна електроцентрала "Козлодуй" за обект от първостепенно национално значение.

1970 г.
Осъществена е пълна електрификация на населените места в страната. Електрифицирани са 5298 населени места (93,9%), в които живее 99,6% от населението на България.

1 януари, 1971 г.
Повишава се цената на електроенергията. Въвеждат се различни цени за върхова, дневна и нощна зона. Целта е за създаване на икономически стимули за повишаване на нощния товар и намаляване на върховия. За населението се прилага двузонна тарифа - дневна и нощна.

1972 - 1973 г.
На територията на АЕЦ "Козлодуй" влиза в действие временна котелна, съоръжена с пет котела, два от които са за отопляване на строителната площадка. Тази котелна е първият обект, който започва да функционира на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Заработва и механичната работилница в обединения спомагателен корпус.

1973 г.
Създава се Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика в рамките на Единния център по физика (ИЯИЯЕ).

10 октомври, 1973 г.
Подадено е напрежение на откритата разпределителна уредба 110 kV на АЕЦ "Козлодуй", а десет дни по-късно чрез пусково резервен трансформатор 32 MW 110/6/6 kV е подадено напрежение на комплексната разпределителна уредба от 6 kV. По същото време влиза в действие и водоподготвителната инсталация в химичния цех, която използва вода от артезиански кладенци, тъй като техническото водоснабдяване все още се изгражда.

Октомври, 1973 г.
Успоредно с изграждането на първи етап на АЕЦ "Козлодуй" е прието решение и започва подготовка за строителството на Разширение, също с два блока с реактори ВВЕР-440. При разработване на новия проект са засилени изискванията за надеждна и безопасна работа на централата. Въведени са три независими системи в технологичната част, предвидени са и резервни щитове за управление, които осигуряват нормално спиране на блоковете при аварийни ситуации. На стадий работен проект "Енергопроект" поема значително по-голям обем работа, свързана с проектирането на машинната зала, с втори контур и редица други подобекти.

1974 г.
При горивоподавателния тракт на ТЕЦ "Марица-изток 1" става голяма експлозия от натрупан въ глищен прах. Загиват 4 души.

11 юни, 1974 г.
Зарежда се първата касета в активната зона на реактора ВВЕР-440 модел В230 на блок 1 на АЕЦ "Козлодуй".

30 юни, 1974 г.
В първия реактор на АЕЦ "Козлодуй" е предизвикана верижна реакция. Постигнато е минимално контролируемо ниво на ядрената реакция - физически пуск на блока.

24 юли, 1974 г.
Първият генератор на АЕЦ "Козлодуй" е включен в паралел с националната енергийна система. България става първата страна в Югоизточна Европа и 11-та в света, в която е изградена атомна електроцентрала.

4 септември, 1974 г.
Официално откриване на АЕЦ "Козлодуй".

Основни технически данни на АЕЦ "Козлодуй"
Реактори тип: ВВЕР-440 ВВЕР-1000
Брой Реактори: брой 4 2
Топлинна Мощност: MWt 1375 3000
Електрическа Мощност: MWe 440 1000
Парогенератори (на блок): броя 4 6
Параметри на Първи Контур:
- налягане MPa 12,3 15,7
- температура oC 301,3 322
Параметри на Втори Контур:
- налягане MPa 4,6 6,3
- температура oC 223 220
Турбини-тип: K-220-44 K-1000/60-1500
Турбогрупи на Блок: MW 2x220 1000
Обща Мощност: MW 1760 2000

Септември, 1974 г.
Открит е техникум по ядрена енергетикав Козлодуй. За практическото обучение на оператори за АЕЦ се обзавеждат първите учебни кабинети.

25 октомври, 1974 г.
Блок 1 в АЕЦ "Козлодуй" достига пълната си мощност от 440 MW.
22 август, 1975 г.
Осъществено е физическото пускане на реактора на втори блок на АЕЦ "Козлодуй", а енергийното на 27 септември с.г. За 39 денонощия е усвоена мощността на енергийния блок и на 5 ноември 1975 г. той достига номиналната си мощност.

1 юли, 1976 г.
Цялата страна преминава към 5 дневна работна седмица, след осемгодишен период на постепеннен преход към новия работен режим. Това се отразява на товарите на енергийната система.

1976 г.
Започва внедряването на силови кабели с пластмасова изолация за 6 - 20 kV.

4 март, 1977 г.
Регистрирано е силно земетресение с епицентър в района на Вранча - Румъния. Засегнати са някои подстанции в Северна България, поради което си изключват електропроводни мрежи. В 21 ч. преди земетресението е измерен товар 4835 MW, а в 22 ч. - 3622 MW. Нанесени са материални щети в някои крайдунавски селища и предприятия у нас. Сградата и обзавеждането на АЕЦ "Козлодуй" запазват изцяло своята работоспособност. Поради повреди в разпределителни подстанции в страната е намалена мощността на централата в съответствие с възможностите за предаване на електроенергия. Земетресението е повод за разработване на специален проект за сеизмична устойчивост на АЕЦ "Козлодуй", като е прието максимално изчислително земетресение със сила 7 бала по скалата на MSK (Медведев-Шлонхайер-Корник) с вероятност на събитието веднъж на 10 000 години.

24 април, 1978
Въведен е в експлоатация първият блок на ТЕЦ "Марица-изток 3".

Февруари, 1979 г.
ЕТИС при Министерството на енергетиката (притокол N 315) приема доказаната от Енергопроект целесъобразност от първоетапно изграждане на АЕЦ - 2 на площадка на р.Дунав след разглеждане на 25 места за площадки - 15 Дунавски, 7 Черноморски и 3 във вътрешноста на страната. Площадката е в района на Белене - Свищов.

23 март, 1979 г.
Влиза в експлоатация вторият блок в ТЕЦ "Марица-изток 3".

1 април, 1979 г.
Въвежда се по предложение на МЕ лятно часово време. Най-напред то се прилага от 1 април до 30 септември 1979 г., а през следващите години - от 24 ч. на първата събота от април до 24 ч. на последната събота от септември. Освен изместване на активната човешка дейност в светлата част от денонощието, това дава мощностен и енергиен ефект.

30 март, 1980 г.
Влиза в експлоатация третият блок в ТЕЦ "Марица-изток 3".

Март, 1980 г.
Съвмесна българо-руска работна група провежда анализи и потвърждава, че най-добри условия за организиране на санитарно-защитна зона за АЕЦ осигурява площадката Белене-изток. Доказано е, че тя попада върху огромен блок от земната кора, в който отсъстват активни разломи и има относително бавно издигане на земната кора - 1mm/год.

17 декември, 1980 г.
Въведен е в експлоатация блок N 3 на АЕЦ "Козлодуй".

20 март, 1981 г.
С постановление на Министерския съвет се утвърждава площадката на АЕЦ "Белене".

1981 г.
Между правителствата на НРБ и СССР се подписва Спогодба за сътрудничество в изграждането на АЕЦ "Белене".

24 декември, 1981 г.
Влиза официално в редовна експлоатация ТЕЦ "Марица-изток 3" с четири блока по 250 MW и рудник "Трояново юг" от минно-енергийния комплекс "Марица-изток".

31 декември, 1981 г.
С Решение N 197 Бюрото на МЦ отчуждава мястото за площадка АЕЦ "Белене" - 1460 декара 1-ва категория, 1078 декара заливаем горски фонд и 164 декара - некатегоризирана земя.

17 май, 1982 г.
Въведен е в експлоатация четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй".

27 март, 1984 г.
Мейду правителствата на СССР и НРБ е подписано съглашение за сътрудничество в изграждане на АЕЦ "Белене" - 2x1000 MW.

1985 г.
Окончателно е ликвидирано междинното преносно напрежение 35 kV в София след 58 годишното му използване, въведено с ТЕЦ "Курило"(1927 г.).

1986 г.
Въвежда се в експлоатация междусистемна врузка - двоен електропровод за 400 kV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст. "Цънцарени" (Румъния).

11 август, 1988 г.
Централният съвет на българските професионални съюзи взема решение за спиране на енергийни блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица-изток 1", поради лошото техническо състояние на основното и спомагателно оборудване и неблогоприятните условия на труд, застрашаващи живота и здравето на работниците в централата.
12 октомври, 1988 г.
ЕТИС приема техническияпроект за АЕЦ "Белене" (протокол N 82). Инсталираната електрическа мощност съставлява 2000 MW - два енергоблока по 1000 MW. Топлинната схема двуконтурна. В състава на всеки блок се включва следното основно оборудване:

- водо-воден реактор тип ВВЕР-1000
- четири парогенератора тип ПГВ - 1000
- четири главни циркулационни помпи тип ГЦН - 195
- една турбина тип К - 1000/60 - 1500-1
- един генератор тип ТВВ - 4УЗ

Реакторът, парогенераторите и другото оборудване на първи контур работи под налягане 16,0 MPa и се разполага в защитна стоманено-бетонна черупка издуржаща на налягане 0,5 MPa и външни въздействия - максимално разчетно заметресение 8 бала, удърна вълна и падащ самолет. Циркулационното водоснабдяване се осъществява правотоково от р.Дунав. Техническото водоснабдяване на системите осигуряващи ядрената и радиационна безопасност се осъществява с помоща на бризгални басейни. Спецкорпусът е с метална облицовка. Предвижда се преносът на електроенергия да се извуршва с електропроводи 400 и 110 kV.

Основни технико-икономически показатели на АЕЦ "Белене" са:
инсталирана мощност 2000 MW (ел.)
годишна използваемост 6500 h/a
бруто електропроизводство 13 млрд. kWh
разходи за собствени нужди 5,32%
капитални вложения 3880 млн. лв
в.т.ч.: СМР 1137 млн. лв
М и С 2077 млн. лв
специфични капиталовложения 1948 лв/kW
щатен коефициент 1,01 чов./MW
обща стойност 370 млн. лв
себестойност на единица продукция 2,99 ст./kWh
печалба 153 млн. лв
срок на откупуване 32 години

23 март, 1989 г.
Официално е открит пети енергиен блок (1000 MW) в АЕЦ "Козлодуй".

17 май, 1990 г.
С решение N 106 на Бюрото на Министерски съвет за финансиране на разходите, свързани с ограничаване на строителството на АЕЦ "Белене" се определя:
1. КЕ да заплаща консервационните работи на подобектите на централата, въз основа на проектосметни документации, които да се включат в генералната сметка на обекта. За уникалната специална строителна механизация на обекта да не се начисляват амортизационни отчисления до вземането на решение от Народното събрание за строителството на АЕЦ "Белене".
2. Министерството на финансите, М-во на икономиката и планирането и КЕ до 25 май 1990 г., да определят източниците за осигуряване на допълнителни средства, свързани със замразяването на обектите и заплащане на договореното за 1990 г. оборудване от внос.

1990 г.
Нашата страна прекратява едностранно (три месеца преди изтичане на срока) договора със Съветския Съюз за предоставяне на уранов концентрат срещу получаване на ядрено гориво. През годината България държи 2,2% от световното производство на уран.

16 юни, 1991 г.
Мисия на МААЕ (Виена) намира АЕЦ "Козлодуй" в тежко състояние относно осигуряването на ядренобезопасна експлоатация. Обявява, че трябва да се спре централата, тъй като системите за управление и безопасност на блоковете с ВВЕР-440 (В230) не удоволетворяват някои от съвременните изисквания за осигуряване на ядрената безопасност.

1991 г.
Спира се изследователския реактор ИРТ-2000 към БАН. По същото време аналогичният реактор в Будапеща се преустройва за мощност 10 000kW.

4 февруари, 1992 г.
Изключва пети блок в АЕЦ "Козлодуй" поради повреда на резервната помпа. Въвежда се режим 3:1 за ползване на електроенергията.

24 февруари, 1992 г.
Отпада и четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй". Въвежда се режим 2:2. Същия ден се връща режим 3:1, който се отменя на 3-ти март.

20 август, 1992 г.
С ПМС N 163 се ликвидира уранодобивът в страната.

1992 г.
Въвежда се пробна експлоатация на блок 6 в АЕЦ "Козлодуй", с което централата достига мощност 3760 MW.

21 септември, 1995 г.
Посланиците на страните от Г 7 връчват меморандум на българското правителство срещу въвеждането в експлоатация на блок 1 на АЕЦ "Козлодуй". Според богатите държави трябва да се вземат проби от четвърти шев на корпуса на атомния реактор. Според българските специалисти това не може да стане, когато влизаме е зимния период, още повече че всички извършени напоследък изследвания показват, че съоръжението съответства на необходимите параметри. Правителството не приема диктата и след разрешение от КИАЕМЦ въвежда в експлоатация блок 1 за 18-та канпания.

Октомври, 1995 г.
Европейският парламент гласува за спиране на блок 1 на АЕЦ "Козлодуй" като опасен за експлоатация.

23-24 ноември, 1995 г.
В София НЕК-АД и Министерството на атомната енергетика на Руската федерация провеждат семинар "Модернизация и реконструкция на блокове с реактори тип ВВЕР-440". Предложенията на руската страна са за:
- вземане проби от корпуса на реактор 1 на АЕЦ "Козлодуй" за проврка на неговото състояние.
- предлагат се усъвършенствани модели блокове с реактори ВВЕР-1000 (или ВВЕР-640) за завършване на строежа на блок 1 на АЕЦ "Белене".

Юли, 1996 г.
Започва изпълнение на програмата за анализ на заварките на корпуса на 1-ви енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Изрязването на тамплети приключва на 23 септември. След получаване на положителни резултати от изследванията проведени от "Уестингхаус", "Сименс", институт "Курчатов", главния конструктор "Гидропрес" и български организации, и цялостната реализация на мероприятията от програмата за модернизация и повишаване на безопасността, на 20 януари 1997 г. блокът е включен в енергийната система на страната.

Декември, 1996 г.
След близо 8 месечен ремонт и презареждане с гориво на 3-ти реактор в АЕЦ "Козлодуй" е сложено началото на 14-та горивна кампания. Трети блок е първият на който е изпълнен третият етап от краткосрочната програма за повишаване на безопасността. По време на ремонта са извършени редица основни модернизации на отделни съоръжения и системи.

Май, 1997 г.
Министърът от служебния кабинет Георги Стоилов провежда съвет на който под форма на разглеждане на проекта на руските организации за АЕЦ "Белене" налага решение, че Втора атомна централа не е нужна и е икономически неефективна. Решението не се разглежда в Министерския съвет.

27 октомври, 1997 г.
Правителството предлага да започне преговори с ЕБВР за промяна на условията и клаузите по меморандума от 16 юни 1993 г., така, че експлоатацията на блоковете в АЕЦ "Козлодуй" да продължи до изчерпване на икономически обоснования им ресурс за безопасна работа. Председателят на КЕ Иван Шиляшки е упълномощен да води преговори и да подпише допълнение към споразумението. Неподписване на подобно споразумение ще доведе до неразрешими социално-икономически трудности. Комплексната програма за модернизация на АЕЦ предвижда безопасна работа на 1-ви и 2-ри блок до 2005 г. и на 3-ти и 4-ти до 2010 г.

След тази дата започва крахът на българската енергетика .
Няма построен и метър нова електропреносна мрежа ,пълна разруха в системата ,приватизация под масата на ТЕЦ Марица -Изток 1/2 и ТЕЦ Бобов дол
Корумпираните ,неграмотни и некомпетентни политически решения в тази област доведоха до фалит НЕК , Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и "АЕЦ Козлодуй". Продадоха дружество "Енергоснабдяване" на кой колкото им даде , дадоха им неограничени монополни права с всички произтичащи от това облаги и опънаха чадър над тях за безнаказаност пред закона . По поръчка вкараха във фалит и продадоха един от най-големите заводи в Европа за трансформатори "Васил Коларов " , с което освободиха пазара за конкурентите му ,сега внасяме трансформатори от тях .Узакониха безбожното ограбване на народа с измислените си директиви за строежи на ВЕИ централи с фантастично високи цени на произвежданата(често и не произвеждана , а само препродавана) от тях електроенергия. И мн.тн. ....................
Имаше едно постановление на Министерски съвет от 21.09. 1988 г. за монтиране на генератори във всички топлоцентрали подаващи пара за топлофикация (топлоцентрали за производство на топлинна енергия) .По този начин всички "чайници " за топла вода щяха да подават пара като вторичен продукт на произвежданата електроенергия , не напразно тези чайници бяха построени в близост до електропреносната мрежа .Това щеше да доведе до значително спадане на цените на топлофикациите ама ........... на кой "новите българи" му дреме за това.
В гр.София само два ТЕЦ-а подават пара за топлофикация и произвеждат електроенергия-ТЕЦ София и ТЕЦ Дружба -(бивш Трайчо Костов ) , всички други са "чайници".
Лафа на царското министърче на енергетиката Миро Севлиевски :
- Видяхте ли ,че човек нямащ нищо общо с енергетиката може да я управлява- видяхме та се не видяхме.

Източник- мрежата ,справочници ,статии и тн.


Днес е графо-логорея................ sk (51).gif Да помним ,че сме Българи и сме имали енергетика и държавност . Щото от новите политици следа остава само след като клекнат [smilie=to funny.gif]
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна em67 на 23 Окт 2014 12:26, променена общо 10 пъти
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот pooh на 23 Окт 2014 10:40

Винаги с интерес чета включванията ви с academil, въпреки, че ме убеждават, колко съм проЗД. a (61).gif
Темата определено е много интересна, актуална и ... тъжна. Тъжна, защото само ни води до извода, че по нашите земи, както се казваше в един виц - "по-доброто, вече беше!"

Оригинален виц:
Попитали Радио Ереван:
-Кога в България. ще се подобри положението?
Радиото отговорило:
-По добре, вече беше!
Преди да ни направят бедни, ще ни направят прости!
Колкото повече - толкова повече!
3 пъти режа ... и все късо!
Аватар
pooh
ПРОФЕСИОНАЛИСТ Сухо с-тво
ПРОФЕСИОНАЛИСТ Сухо с-тво
 
Мнения: 834
Регистриран на: 04 Окт 2010 15:12
Местоположение: София
Skype: pesho00

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 23 Окт 2014 14:07

pooh написа:а, че по нашите земи, както се казваше в един виц - "по-доброто, вече беше!"


Абе за нас е минало ,дано за децата да се промени нещо .
Оптимистите учат английски, песимистите – китайски, а реалистите – да стрелят с „Калашников”. happy.gif
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот maxuel82 на 23 Окт 2014 22:35

Немам думи sk (5).gif От 25г. само се руши и краде ! Дали управляващите наистина са толкова некъдърни, прости т.н. или са много хитри и нарочно създатоха и поддържат това положение,защото "риба се лови най-лесно в мътни води " !!!
em67 написа:Абе за нас е минало ,дано за децата да се промени нещо .
Оптимистите учат английски, песимистите – китайски, а реалистите – да стрелят с „Калашников”. happy.gif
Като гледам до момента как се развиват нещата скоро не му се види края !А децата според мен трябва да бъдат насочвани към цивилизованите,развиващи се страни ! Няма да простя на моите родители ,че не ми помогнаха навремето да замина ,а ме съветваха да си стоя ,работя и развивам в България sk (22).gif Всичките ми познати и приятели който напуснаха страната "изкочиха напред" и са щастливи ,че са напуснали тази мизерия ! Единственото нещо което все още ме задържа да не напусна страната е детето ми .Невиждам бъдеще и смисъл да стоя и да ходя да работя за 250евро заплата ! Реалисти почти не останаха sk (3).gif а,по- голямата част са оптимисти sk (6).gif Какво ми остава освен да съм от оптимистите sk (43).gif
Умният се учи от грешките си, а мъдрия- от грешките на умния !!!
Аватар
maxuel82
Експерт
 
Мнения: 1008
Регистриран на: 06 Сеп 2008 15:51
Местоположение: ПЛОВДИВ

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот емил на 23 Окт 2014 23:49

https://infobalkani.wordpress.com/2014/ ... %BC%D0%B5/

Тука нещо за енергетиката която загубихме .
Малко едностранен ляв поглед , но горе -долу е истина .
Нацистите (инженерите на Химлер ) също са имали грандиозни планове за обща европейска енергетика , но плановете им пропадат с тях .
С подобни постове обаче има вероятност да се забъркаме в спорове и скандали .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1504
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 24 Окт 2014 11:31

емил написа:https://infobalkani.wordpress.com/2014/10/21/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5/

Тука нещо за енергетиката която загубихме .
Малко едностранен ляв поглед , но горе -долу е истина .
Нацистите (инженерите на Химлер ) също са имали грандиозни планове за обща европейска енергетика , но плановете им пропадат с тях .
С подобни постове обаче има вероятност да се забъркаме в спорове и скандали .


За спорове и скандали не знам ,дано няма. Знам със сигурност едно ,че това дето е написано в статията от «линка» ти е истина ,че всичко изброено там го имахме и работеше ,а сега имаме само спомени .Дали са леви или десни нашите мнения -все тая. От старият строй семейството ми е видяло много повече лошо, отколкото добро, но това не променя мнението ми за построеното по това време.
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 16 Юни 2016 12:35

Имаше питане a (73).gif
moyatremont написа:Не разбирам как за една и съща услуга , някои фирми предлагат два пъти по- висока цена на квадрат. Качеството и името на фирмата са от значение , но два пъти по-висока цена си е несериозно.
Оферти от различни фирми !


Два нови реактора в САЩ по 1.1 GW от Уестингхаус .
Общата стойност на проекта в момента се оценява на $ 7.679 милиарда , включително разходи, преносна мрежа (електропроводна) и с квоти за средства, използвани по време на строителството.
Цена на инсталиран - 1 KW / $ 3500.

Възниква въпрос, защо 7-и реактор беше офериран от Уестингхаус в България на цена - $ 5000 за инсталиран 1 KW ?
Може би е скъп е преводът на инструкциите в България ? sk (41).gif
А може би са скъпи комисионните в България... ?
http://www.prnewswire.com/news-releases ... 75813.html

Ако някой си мисли ,че тази идея е " умряла ", нека да прочете изявленията на "нежното цвете на българската енергетика" - тИминушка Петкова
( счетоводителката -министър ) , до нея чинно седи и скромния крадец без пост - Шломо Паси .
a (73).gif
http://www.standartnews.com/biznes-ener ... 36541.html
Хйде и това добре ,ама пак възниква въпрос .
Какво прави държавата като инвеститор в ядрената енергетика ?
Създава условия за корупция в особено големи мащаби и отблъсква инвеститори. Държавата трябва само да регулира отрасъла и то чрез истински политически независим орган. За последните 20 години държавата в ролята на инвеститор провали проекта за 7 и 8 реактор като заместващи мощности на малките реактори, успя да забърка и провали АЕЦ Белене, а сега с мъка удържа натиска на Уестингхауз за нова мощност с много въпросителни. В същото време пренебрегна две частни инициативи, които предлагаха далеч по-изгодни проекти. Знаете защо..... sk (41).gif
Било хипотетично ,е да де ,ама те и царските хора пиха кафе през 2001 г. и ХИПОТЕТИЧНО си говориха за Белене , та от дума на дума ....
НЕК осъдена за 550 млн. евро в арбитража за АЕЦ "Белене" a (73).gif
http://www.dnevnik.bg/biznes/2016/06/16 ... kt_za_aec/
Българите са бохеми и ларж sk (38).gif ,какво е милиард и кусур загуби на фона на покачените с 3 лева пенсии и липсата на здравни услуги при пълно здравно осигуряване ..... и мн. тн . sk (42).gif
ПП
Боко Тиква се развихря.
"Премиерът допълни, че е възложил на енергийния министър Теменужка Петкова и на НЕК да влязат в контакт с руската компания и след консултации с еврокомисията да стигнат до решение какво да се прави с окомплектования реактор – дали да се изгражда у нас, или да бъде продаден.
Борисов призова и „политическите партии с по-добри връзки в Русия” да съдействат за реализацията на някой от двата варианта."
"Неочаквана новина " за Боко ,сега ще започнат анализи на тема " кой ми ака у гащите " и прехвърляне на политическата вина , съдебна вина няма да има . Има два варианта ,единият е да платим и да си вземем "реакторчето" ( какво ще го правим е друга тема sk (37).gif ),а другият е да не платим сега ,а по-късно с лихвите и допълнителните неустойки (неустойките са по ? 167 000 на ден ) и да си го сложим там дето слънце ....... .
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот емил на 16 Юни 2016 20:40

Не може да се разсъждава така технократски за електричеството , примерно
- Токът е право пропорционален на напр. / и обратно на съпротивлението ?
Не .

Той е правопропорционален на Теменужка Петк . /и обратно на Корнелия Нин.
Русия все още държи ядрената енергетика , а тя се изтласква от България , и за това няма да има светло бъдеще тук .
Америка настъпва , и ще развива други типове енергетика, макар ,че бъдещата война с Русия и е по- голям дерт .
Тяхният манталитет е да сблъскат Турция с Русия а те да направят световна коалиция ,и да помагат , с к'вот могат :wink:
Европа си има свръхпроизводство и нищо няма да развива , а ще ни продава . happy.gif

И без това Северна България опустява и вече почти няма хора по улиците , за 3-4 големи града винаги ще има ток .
Ние ще слушаме , иначе ще ни подравнят с изтребителите както направиха със Сърбия, или ще спретнат етническа гражданска война ,
както навсякъде .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1504
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: Електрическо окабеляване - кратка история

Мнениеот em67 на 17 Юни 2016 02:22

Е те това е талант , толкова много приказки , а по темата Ц sk (38).gif . Но ти благодаря за участието sk (51).gif .
Между другото си готов за политик ,даже за министър и не моткай с плочки и защити ,ами се кандидатирай . Като министър ще имаш възможности за по-велики дела . sk (40).gif
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Една друга гледна точка за АЕЦ Козлодуй и илюзията за ВЕИ

Мнениеот em67 на 17 Юни 2016 23:49

АЕЦ КОЗЛОДУЙ
3-ти и 4-ти енергоблокове трябваше да отработят проектния си срок до 2010/2012г. и нещо повече, трябваше с оборудването закупено и складирано в Белене да се построят 7-ми и 8-ми енергоблокове в АЕЦ Козлодуй, да се пуснат в експлоатация и тогава да се спрат 3-ти и 4-ти енергоблокове. Но "строителите - комисионери "на АЕЦ Белене искаха и работеха да се спрат малките реактори, за да има АЕЦ Белене и проценти . Сега няма АЕЦ Белене, няма 7-ми и 8-ми енергоблокове в АЕЦ Козлодуй. Същите, които "строиха" АЕЦ Белене сега искат да "строят" 7-ми енергоблок на Уестингхаус в АЕЦ Козлодуй при това на два пъти по-висока цена от тази ,която струва в Америка . Колеги от тези среди твърдят ,че приятелският кръг очаква около 30% комисионни от тази сделка .

Една друга гледна точка за АЕЦ Козлодуй , атомната енергетика в света , ВЕИ централите и голямата евроизмама с тях .
Това е филм от 2008г. , за съжаление голяма част от експертните прогнози направени тогава се оправдаха .
..........................................................................................................................................................................................................
http://vbox7.com/play:c7dc11ec
Върнете Козлодуй - Филм на "Студио Наблюдател" - Тома Томов и Димитри Иванов за АЕЦ Козлодуй.
В този филм не се изказа нито един български политик или "експерт", въпреки поканите на Тома Томов и Димитри Иванов.Вчера станахме свидетели на още един световен феномен идващ от България. Да те осъдят и осъденият да е доволен . Глупост ,която граничи с безумие .


http://www.mediapool.bg/nek-osadena-za- ... 50472.html

Да им имам пък логиката на новоизлюпените доморасли "експерти".
Нямало нужда от енергия защото нямало индустрия, която да я консумира. А индустрия няма, защото няма нужда от индустрия. Защото има селско стопанство, което получава субсидии. Пък и туризъм ще се развива, защото от угодническа нация стават прекрасни келнери и камериерки.
А пък икономика няма нужда да се развива, защото населението и без това намалява. А то намалява защото няма работа, защото няма индустрия.
Даже и държавата скоро ще стане излишна, защото тя- държавата, предполага граждани. А те като си тръгнат - ще има свободна територия.
А тези, другите, които населят тази територия, те ще си направят и индустрия, и държава, и икономика, и електроцентрали, и всичко.......

Ами тогава спрете да работите , да ядете и умирайте или чакайте "новото време " , защо да си харчите пътните пари за емиграция и новите заселници ще имат нужда от роби ......
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не


Назад към Инсталации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта