Акт 16

Водопровод и Канализация, Електричество, Газопровод

Акт 16

Мнениеот Fafner на 11 Юли 2014 07:28

Интересува ме обема работи, който е задължително да бъде завършен по електрическата инсталация за жилищна сграда с "Разрешение за ползване" (т. нар. Акт 16). Например: трябва ли да има монтирани електрически ключове и контакти, лампи в помещенията, електромери в главното ел. табло и най-вече - трябва ли главното ел. табло да е свързано към захранващия трафопост за битово електроснабдяване. Въпросът може да звучи странно за някой специалист, но е факт - такава сграда ми се представя.
Ако отговорът на въпроса е твърде обемен, може да ми укажете нормативния документ, който регулира този проблем. Аз лично се опитах да открия отговора в Наредба No.3 на Министерството на регионалното развитие и в ЗУТ, но не успях. Може би текстът е някъде другаде, а може и да не съм прегледал всичко.
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот academil на 11 Юли 2014 08:37

Fafner написа:Интересува ме обема работи, който е задължително да бъде завършен по електрическата инсталация за жилищна сграда с
"Разрешение за ползване" (т. нар. Акт 16).

Въпросът не е ясен - има ли сградата Акт 16, Разрешение за ползване или издаването предстои ?
Още - каква категория е сградата?
Акт 16 и Разрешение за ползване са различни документи.

Принципно отговорът на въпроса се съдържа в НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004 г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г.
По-специално в Акт 15.
Констативният акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), известен още като Акт образец 15, се съставя от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория.
Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор.
Акт Обр. 15 означава пълна завършеност на сградата или друг вид строеж, включително всички външни връзки, предвидени в проекта.
Чрез Акт 15 се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.
Актът съдържа преглед, констатации и описания на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа и документация,
както и документите във връзка с проведени изпитвания, измервания и други, доказващи правилността на изпълнението.
В Акт 15 се посочват и данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната
площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на
искане за издаване наразрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени,
за което се съставя констативен протокол и др.
Акт 15 трябва да съдържа и доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа. Определят се и сроковете за отстраняване на недостатъците и премахването на временните постройки.

Протоколът за установяване годността за ползване на строежа, известен още като образец 16, се съставя от лица,
определени от началника на ДНСК със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) по нормативно регламентирания ред.
Протокол 16 е задължителен само за строежите от първа до трета категория и погрешно в практиката се говори за Протокол 16 при строежи
от четвърта и пета категория. ДПК има председател, зам.-председател и членове, като в нейната работа участват възложителят на строежа,
представители на специализираните контролни органи, лицето, упражняващо строителен надзор, допълнително привлечени специалисти с писмена
заповед на началника на ДНСК или председателя на ДПК, още представители на електроснабдително,водоснабдително,топлоснабдително
предприятие, ПАБ, РИОКОЗ, РИОСВ.

Накратко, всичко което е включено във въпроса, трябва да го има ИЗВЪРШЕНО, НАЛИЧНО, МОНТИРАНО, ИЗМЕРЕНО още преди издаване на
акт 15, или да бъде описано в него като незавършени работи.
Ако има незавършени работи в АКт 15, те трябва да бъдат отстранени преди издаване на заповед за ДПК за акт 16,
респ. преди съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор.
Акт 16 или окончателен доклад не може да бъде издаден/съставен за сграда с подобни незавършени работи,
респ.не може да се издаде Разрешение за ползване.

Прегледайте Тема Акт 16, http://www.bgremonti.com/forum/viewtopi ... =69&t=1221.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Акт 16

Мнениеот Fafner на 11 Юли 2014 11:10

Първо, благодаря за вниманието към зададения въпрос.
По-нататък, признавам си, че задавам въпроса малко рано – в смисъл, че се твърди, че сградата има "Разрешение за ползване", но предстои до 2-3 дни да ми го покажат. Аз съм написал и Акт 16, защото така е популярно макар и неправилно в моя случай.
Сградата е жилищна и ми се струва, че отпада въпроса за категорията на строежа.
Както написах във въпроса си, аз прегледах доколкото мога Наредба No.3, но там не намерих отговор на конкретните си въпроси, поставени по-горе. В наредбата са написани неща от рода на това, че с Акт 15 се констатира съответствие на строежа с проекта, но аз няма как да знам дали в проекта е написано, че трябва електрическата инсталация да е "завършена" без монтирани ел. ключове и контакти, фасунги, лампи и т.н.
Освен това аз лично се убедих, че в главното ел. табло няма монтирани електромери и има подадено някакво захранване към част от сградата чрез т. нар. от професионалистите "времянка" (помолих да ми го покажат и си мисля, че съм достатъчно компетентен за констатацията). Във всеки случай, в показания ми апартамент не се появи електрозахранване след включване на всички предпазители на апартаментното табло.
Всичко това ме накара да потърся отговор на въпросите си в този форум.
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот academil на 11 Юли 2014 14:43

Fafner написа:...Сградата е жилищна и ми се струва, че отпада въпроса за категорията на строежа.

Съвсем не отпада, напротив, от съществено значение е.
Категория на строежите, съгласно ЗУТ:
1. Трета категория
- жилищни и смесени сгради с високо застрояване... с разгъната застроена площ над 5000 кв. м
2. Четвърта категория
- жилищни и смесени сгради със средно застрояване... с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв
3. Пета категория
- жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради... с разгъната застроена площ до 1000 кв.

Описаната ситуация прилича на недобросъвестно строителство на обект от 5-та категория, вероятно от нерегистрирана строителна фирма,
без независим строителен надзор, само с технически ръководител, който заверява документите.
Съответно ако има Акт 15, то същият е недобросъвестно създаден неверен или най-малкото неточен, с общи фрази, документ,
без каквато и да е стойност. Понеже съгласно чл.176 ал.1 ЗУТ с Акт 15 се извършва само и единствено предаване на строежа от Строителя,
в случая техническия ръководител, на Инвеститора, в случая вероятно строителен предприемач-продавач.
Не ми е известен случай на недобросъвестен Акт 15, създаден от Надзорна фирма, но принципно и това не бива да се изключва.
Ако това е така - а има много случаи на измамени купувачи, разчитащи на Акт 15 - издаването на Акт 16, респ. Разрешение за ползване,
може да се отложат в далечното бъдеще.
Освен в корупционни условия.
По-нататък всичко е в областта на добрата адвокатска практика за всички, свързали се неразумно с въпросната сграда.

Конкретно, написал съм по-горе, че Акт Обр. 15 означава пълна завършеност на сградата, включително всички външни връзки, предвидени
в проекта, т.е. готовност за пълноценно обитаване, без нужда от каквито и да е ремонтни, довършителни, договорни, присъединителни и
пр. действия от бъдещия приобретател/собственик.
Пак накратко - електрическата инсталация трябва да е завършена с монтирани електромер, ел. ключове и контакти, фасунги, лампи, и
присъединена към постоянното електрозахранване, мълниезащитата и заземяването трябва да са проверени, измерени и с налични
протоколи. Защото това се предвижда като минимум във всеки проект по ел.част. Иначе няма да бъде одобрен, и няма да има Разрешение
за строителство.
Е, освен ако строителството е и незаконно.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Акт 16

Мнениеот Fafner на 11 Юли 2014 16:13

Благодаря за изчерпателния отговор!
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот em67 на 11 Юли 2014 19:18

Електромери няма и да има на акт 16 ,те монтират от съответното ЕРП (или негова фирма -подизпълнител )!
Те са собственост на ЕРП дружеството и се поставят след индивидуално заявление за партида , направено (и платено ) от собственика на имота (от вас) !

Апартамента се издава по БДС стандарт ,АТ -(табло апартаментно) със съответните защити и предпазители по проект , ключове ,контакти и фасунги. Терасите като част от фасадата се окомплектоват с осветителни тела , еднакви за сградата.
Общите части са напълно окомплектовани с всички ключове контакти и осв. тела по ел.инсталационният проект на сградата
Същото важи и за индивидуални гаражни клетки или общ подземен гараж .
ГРТ (главно разпределително табло ) ,окомплектовано по проект но без електромерите !
Какво и как е направено, като качество на изпълнение на ел. инсталацията ( и всички други инсталации ) ..там е на късмет .
До пускане на индивидуалната партида можете да поискате от строителя да подвключи захранване на въпросният апартамент към техният електромер ,през тяхно временно табло.

Ел .захранването на самата сградата .
- Чрез собствено КТП за нуждите на сградата ,намиращо се на територията на имота ,свързано към линия СР-Н 10/20 KV .
- Чрез КТП намиращо се извън имота , свързано със сградата чрез касета- разпределителна (два кабела тип СВТ 3x ... + .. в паралел) Н-Н 380 V
- Чрез касета -разпределитенна ,която се намира извън имота и е построена за подобни разширения на електрозахранващата мрежа.

Но съм виждал и много обекти с "акт 16" на които липсва "захранване" с години ,акта го има а си карат на временното строително захранване .

Надявам се да съм бил полезен ,желая Ви успех.
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Акт 16

Мнениеот Fafner на 12 Юли 2014 07:19

Благодаря за мнението. Съвсем определено сте полезен с него, макар че то е в известно противоречие с казаното по-горе .
От друга страна то съответства на представянето на проблема от инвеститорите. Те разбира се ще кажат винаги това, което им изнася, но допускам, че проблемът може и да е регулиран така нормативно и това се опитвам да разбера тук, във форума. Надявам се да сте убеден, че нещата стоят така според нормативните документи.
В останалата част, електрическата инсталация съответства на написаното от вас с изключение на ключовете, контактите и фасунгите – значи за това може да се водят разговори. А относно "късмета" е ясно – то е като да се ожениш :-)
Добре е това, че може да се поиска временно електрозахранване – така ще може да се работи по довършителните работи. Не е ясно само дали това е задължение на строителя или въпрос на добра воля.
Остава неясен и въпросът с постоянното електрозахранване – до каква степен то зависи от моето заявление за партида и до каква от други неизвестни за мен неща. Мисля да попитам в някой офис на ЧЕЗ, но не съм сигурен дали ще пожелаят да ми кажат как стоят нещата с конкретния обект.
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот academil на 12 Юли 2014 09:19

Fafner написа:...макар че то е в известно противоречие с казаното по-горе .

Няма никакви противоречия, има различни строителни практики и различни договорни условия с ЕРП, недопустимо е да се абсолютизират.

При перфектните крупни строителни фирми,с каквито предимно съм работил, съществува търговска дъщерна фирма, която се явява
инвеститор (собственик). Продажбите на апартаменти в една сграда с примерно 100 апартамента, продължава не по-малко от 5-6 години.
никой от първите купувачи не ще е съгласен да плаща 5-6 години промишлен ток от "времянка".
Монтажът на електромерите се извършва от ЕРП, а партидите се откриват на търговското дружество с Клиентски номер по апартаменти.
Нормативно процедурата е уредена в: Закон за енергетиката (ЗЕ); Наредба №6 от 9.06.2004 за присъединяване на производители и
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи; Закон за устройство на територията.
Ясно е, че при огледите от клиенти е необходимо осветление на апартаментите, възможно включване на климатици и пр. разход на електроенергия.
При смяна на титуляра на партидата (продажба или арендоване на апартамента) се извършва проста пререгистрация, услугата е безплатна.

Това са особености, които са различни за всеки обект, започвайки от договора за звършване на проучвателна работа по външно ел. захранване,
даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност, до участие в приемателна комисия, и издаване на становище
за 72 часова проба и за ДНСК,и т.н. специфики на конкретното ЕРП.
Най-важен е Предварителният договор за присъединяване, който се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или
преустройство на присъединявания обект. В него се указва кой и кога разкрива партидата - инвеститорът или купувачът.

В обсъждания тук случай няма абсолютно никаква конкретност, поради липса на каквато и да е съществена информация от питащия.
Поради което са възможни варианти в целия диапазон от перфектна строителна практика до полу(не)законно строителство.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Акт 16

Мнениеот em67 на 12 Юли 2014 11:52

Fafner написа: макар че то е в известно противоречие с казаното по-горе .

Няма никакви противоречия с казаното по-горе!
Поискайте от инвеститора /строителя -предприемач/ проекта за вътрешната електроинсталация . Там ясно е написано /вкл. и количествена сметка/ , как трябва да са окомплектовани апартаментите и общите части. За апартаментите (нали това ви интересува) , еднополюсна схема на АТ ,ключове ,контакти и фасунги (вкл. вида кабели/проводници и тяхното сечение , с които трябва да е изпълнена електроинсталацията ви).
Партида за електромер може да получите след присъединяване на сградата към постоянно електрозахранване . Присъединяването е задължение фирмата /инвеститор-строител-предприемач/ . За чия сметка ще е партидата ,кой ще се занимава с откриването и , това е въпрос на договор м/у вас и фирмата.
Нещата са твърде индивидуални и поради липса на информация трябва да гадаем за да ви помогнем .
Наредба №6 от 9.06.2004 е една за България, но трите ЕРП дружества я четат, както дявола чете евангелието.
Аз мога да коментирам ЧЕЗ ,с тях съм работил и работя ,но често успяват да ме изненадат с нов прочит... sk (43).gif
Моят съвет към Вас е ,да не купувате апартамента преди сградата да е включена към постоянно ел .захранване и да си наемете адвокат имащ практика в подобни сделки ,който да провери договора Ви за покупка , фирмата която Ви го продава и тн. .
Желая Ви успех и късмет. sk (51).gif
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Акт 16

Мнениеот Fafner на 12 Юли 2014 20:14

Признавам си, че станах съвсем разноглед :-) и без да искам си помислям: колко добре е било някога с "тоталитарния" БДС – всичко е заковано и няма място за шашкънии поне по отношение на това кой какво ще прави и какво е длъжен да предаде.
Разбирам желанието ви, господа, за повече информация, за да можете да помогнете по-конкретно, но аз си задавам въпроса: колко обикновени граждани – клиенти на строителните вагабонти, имат или могат да имат такава информация? Става дума за неща като: какво пише в проекта за окомплектоването на електрическата инсталация например, или за това какво пише в предварителния договор за присъединяване към електрозахранването и други подобни, които сякаш нарочно са оставени да може да бъдат и така и иначе, с което се дава отличен инструмент за баламосване на клиентите от страна на инвеститорите, строителите или както там ги наречете.
За съжаление не мога да ви предоставя повече информация просто защото не разполагам с такава, но ви благодаря за отделеното време и проявеното желание за помощ. Поне приблизително ми стана ясно с какви чудовища имам да се срещам :-) Разбира се – ако реша въобще да си хабя нервите с такива простотии.
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот em67 на 12 Юли 2014 22:48

Fafner написа:Признавам си, че станах съвсем разноглед :-) и без да искам си помислям: колко добре е било някога с "тоталитарния" БДС – всичко е заковано и няма място за шашкънии поне по отношение на това кой какво ще прави и какво е длъжен да предаде.
Надявам се ,че няма да наруша правилата на форума с това мое изказване . Моля да бъда извинен sk (40).gif

Ние живеем и работим в България. За мое огромно съжаление можем само да цитираме ,стандарти ,закони ,нормативни актове и разпоредби , да се опитваме да ги спазваме ,както и да коментираме неспазването на същите . Всички които членуваме и пишем в този форум по един или друг начин сме се убеждавали в това .


Апропо , не ми се вярва ,че колега работил в област енергетика ,особено след 20 години стаж в АЕЦ " Козлодуй " може да стане разноглед от сблъсъка е с такъв "незначителен" проблем sk (43).gif
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: Акт 16

Мнениеот Fafner на 13 Юли 2014 20:23

Апропо , не ми се вярва ,че колега работил в област енергетика ,особено след 20 години стаж в АЕЦ " Козлодуй " може да стане разноглед от сблъсъка е с такъв "незначителен" проблем sk (43).gif


sk (29).gif Добра закачка sk (1).gif В АЕЦ "Козлодуй", разбира се, не са белокрили ангели, но не се сещам какви аналогични ситуации биха могли да ме "подготвят" sk (1).gif Никой от редовите граждани на РБ не се ползва директно от техни услуги, за да е възможен някакъв паралел… или нещо не разбирам sk (23).gif
Fafner
Потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 10 Юли 2014 21:40
Skype: ttenev_stz

Re: Акт 16

Мнениеот em67 на 18 Авг 2014 10:56

Добра закачка ?
Не е закачка .
Нито един гражданин на НРБ не ползва директно услугите им ,но всички плащаме за стотиците далавери по измислените им ремонти ,доставки на материали ,услуги и тн. ,които се правят от фирми с офиси в самият АЕЦ , а търговете за тях са пълен майтап . Сделки, които са безпрецедентни за нормалните държави - правото да купиш и да продадеш ел. енергия произведена от АЕЦ "Козлодуй". Това не те ли притеснява ? Заплатите на директорският им борд (огромни) -съставен от хора ,които меко казано нямат нищо общо с енергетиката , офис сграда в центъра на София с персонал и заплати - да имаш някаква идея , какво правят в него ? .............. Няма смисъл да продължавам ,това не е тема за този форум. Такава държава ,такива правила на играта в нея ..такъв и Акт 16!
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 375
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не


Назад към Инсталации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта