Хидроизолация по алпийски способ.

Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот $4ЕN на 13 Мар 2013 18:28

Ето и една необичайна хидроизолация, която се наложи да се до изработи и от въже.
Проблема се вижда на тавана над прозореца.
Ситуацията е следната:
Усвоена тераса на предпоследен етаж и открита такава на горния- последен етаж.
Изображение

Ето как изглежда горната открита тераса отвътре.
Изображение
Изображение
Изображение

А това е отвън.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Необходимите материали за направата на изолацията са на фирма KOSTER :
1. Еластична лента K?STER BD K 120


Изображение

2. Двукомпонентно еластично покритие, устойчиво на вода под налягане- NB-Еластик Сив.
Изображение
Двукомпонентно еластично минерално покритие
Описание
NB–Еластик Сив K?STER представлява водонепропускливо,
еластично износоустойчиво покритие с отлична адхезия
спрямо всички минерални субстрати. Материалът свързва
пукнатини с ширина до 2 мм и е абразивно устойчив. Той е
устойчив и на води, предизвикващи корозия на бетона от
рода на разредени киселини и алкали. Притежава добра UV-
устойчивост.
Технически характеристики
Плътност /прахообразен и течен комп./ ~ 1.7 г/см3
Свързващи съставки/синтетични комп./ мин. 52 тегл.%
Температура на полагане мин.+2° С
Удължение при опъване > 50 %
Якост на опън 0.7 N/мм2
Премостване на пукнатини/при 2 мм пласт/ > 2 мм
Адхезионна якост на опън > 0.5 N/мм2
Устойчивост на водно налягане ~ 7 бара
Трайност след смесване на компонентите ~ 2 часа
Устойчивост на пешеходен трафик след ~ 24 часа
Полагане на следващи слоеве след ~ 2 дни
Сфера на приложение
NB–Еластик Сив K?STER създава износоустойчиви, еластични
хидроизолационни покрития. Използва се за третиране на
повърхности, подложени на механичен натиск или при
повърхности, подложени на опасност от напукване.
Например: хидроизолиращ пласт върху тераси и балкони,
за предпазване на бетонови повърхности, ползвани за
пешеходен трафик, както и за хидроизолация на водни
резервоари, плувни басейни, мокри и влажни помещения
под плочки и керамични облицовки.
В случай, че хидроизолацията е направена от NB–Еластик
Сив K?STER /2 слоя/, продуктът може да се използва /като
трети слой/и като лепило за плочки. Не е подходящ за
хидроизолация от негативната страна, както и за
хидроизолация на покриви.
Подготовка на основата
Повърхността трябва да бъде твърда,здрава и чиста.
Хигроскопичните субстрати се грундират с Polysil TG 500
K?STER. Нехигроскопичните субстрати предварително се
навлажняват. Избягвайте застояването на вода върху
площите, подлежащи на хидроизолация.
Начин на приложение
Разбъркайте добре двата компонента с бавноскоростен
миксер като прибавяте прахообразния компонент към
течния. NB–Еластик Сив K?STER се нанася минимум на 2 ръце
с четка или мистрия. В областите, предразположени към
напукване поставете Еластична мрежа K?STER в първия
пласт, докато той е още пресен и го покрийте поне с още
един пласт NB–Еластик K?STER. Поставете Еластична лента
К 120 K?STER в пресния първи слой при връзките стена-под и
и покрийте страничните мрежовидни ивици на лентата с NB –
Еластик Сив K?STER. Прясно обработените с NB–Еластик Сив
K?STER повърхности да се предпазват от замръзване и дъжд
до тяхното пълно изсъхване.
Разходна норма
Условия min.d слой разход брой слоеве
Почвена влага 2 мм 3.6 кг/м2 мин.2 слоя
Вода без налягане 2 мм 3.6 кг/м2 мин.2 слоя
Вода под налягане 2.5 мм 4.5 кг/м2 мин.2 слоя
Връзка вертикален-хоризонтален елемент
2 мм 3.6 кг/м2 мин.2 слоя
Почистване на инструментите
Почистват се с вода веднага след употреба.
Опаковка
33 кг комбиниран комплект
Прахообразен компонент: 25 кг торба
Течен компонент: 8 л пластмасова туба
Съхранение
В хладни, но не хладилни помещения в оригинални
неразпечатани опаковки ~ 6 месеца.
Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици по време на работа.
Цитирани технически брошури:
K?STER Полизил TG 500 Aрт.No 4.011
K?STER Еластична лента К120 Aрт.No 11.03
K?STER Еластична мрежа Aрт.No 11.05
Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния
обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спесификациите,
направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане,
технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите
срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ


3.Постоянно пластичен, влаго и водоустойчив материал за
хидроизолация срещу вода под налягане KB-Flex 200
ИзображениеПостоянно пластичен, влаго и водоустойчив материал за
хидроизолация срещу вода под налягане
Описание
Постоянно пластичен материал за изолация на отвори
за кабели и други подобни, където съществува вода
под налягане и влага. Той не се втвърдява и може да се
моделира повторно по всяко време. Прилепва отлично,
както към сухи, така и към влажни субстрати.
Технически характеристики
Основен материал полиолефин
Цвят сив
Специфично тегло /20 ° С/ 1.60 г/см3
Топлоустойчивост max. + 50 ° С
Консистенция пастообразна
Температура на полагане + 5 ° С - + 35 ° С
Температура на субстрата + 5 ° С - + 30 ° С
Сфера на приложение
Изолация на отвори за тръби и кабели в сутеренни
помещения. Може да се използва и за изолация на
водни течове, даже и при наличие на вода под
налягане.
Подготовка на основата
Основата може да бъде суха, влажна или мокра – да не
съдържа мазнини, смоли, масла и свободни частици.
Подходящи основи са бетона, тухлите, циментово-
пясъчните субстрати, мазилките и всички останали
минерални строителни материали. KB-Flex 200 K?STER
притежава добра адхезия и към керамика, РVС,
полиетилен, полипропилен.
Начин на приложение
Преди да започнете работа затоплете KB-Flex 200
K?STER до 30 ° С на водна баня, за да постигнете
оптимална консистенция, подходяща за работа.
Почистете добре отвора, който ще обработвате, от
прах, пясък и други замърсители.
Хидроизолацията, при която се използва KB-Flex 200
K?STER, трябва да бъде разчетена така, че
съотношението между дебелината и диаметъра на
инсталирания материал да не бъде под от 1.5 до 1.
Максимален диаметър на хидроизолацията – 300 мм.
Преди полагането на KB-Flex 200 K?STER направете
подложка от бързовтвърдяваща се двукомпонентна
полиуретанова пяна на дълбочина 10 см. Поставете
патронника с KB-Flex 200 K?STER в пистолета и
започнете работа. Полагайте материала като изпълвате
отвора отвътре навън, докато дебелината му достигне
минимум 8 см.
След изолацията на отворите, наместете кабела и
оформете KB-Flex 200 K?STER в отвора. Уверете се, че
кабелът лежи свободно в отвора, без да е подложен на
допълнителни напрежения. Изолационният материал
да приключва на 1 см навътре от повърхността.
Уплътнете го добре и го загладете с метална шпатула.
За допълнителна безопасност препоръчваме краят на
отвора да се запечата с КВ-Fix 5 K?STER или циментово-
пясъчен разтвор.
Ако някога по-късно трябва да инсталирате нов кабел,
отстранете запушалката от КВ-Fix 5 K?STER. Промушете
кабела през съществуващия KB-Flex 200 K?STER.
Оформете отново материала с помощта на шпатула и
ако е необходимо, прибавете допълнително KB-Flex 200
K?STER.
Почистване на инструментите
Всички инструменти се почистват с препарат за
почистване на битуми K?STER.
Разходна норма
1.6 кг/л кухина
Опаковка
850 г патронници
20 патронника/кутия
Съхранение
При стайна температура /~ 20 °С/ – 2 години.
Цитирани технически брошури:
K?STER КВ-Fix 5 5.011
K?STER Препарат за почистване на битуми 9.03
Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния
обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите,
направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане,
технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове
и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД


4. Бързо стягащ цимент kb-fix1
Изображение

Бързовтвърдяващ цимент за бързи монтажи
Описание
Изключително бързо втвърдяващ се строителен
разтвор /втвърдява за около 1 минута/ за бързи
монтажи. Притежава хидроизолационни свойства и
издържа на неблагоприятни атмосферни условия.
Технически характеристики
Започва да втвърдява след ~ 60 сек. /20 ° С/
Полагане на следващо покритие след ~ 2 часа
Сфера на приложение
КВ–Fix 1 K?STER е предназначен за бързо запълване на
отвори и пукнатини в мазилки и зидарии, за фиксиране
на стенни анкери, анкерни фитинги, фиксатори за
водосточни олуци, перила, решетки, радиатори, както
и за бързи ремонти в дома и изолация на
инсталационни отвори за водопроводи. Използва се
както за вътрешни, така и за външни ремонти.
Подготовка на основата
Отстранете всички остатъци от мазилки и замазки.
Намокрете отворите или съответно пукнатините с вода
и поставете елементите, които ще фиксирате.
Начин на приложение
Смесете 3 части КВ–Fix 1 K?STER с 1 част вода до
получаването на гъст леплив разтвор. Притискайте
разтвора към съответния отвор посредством дъска или
мистрия, докато се втвърди /не приготвяйте големи
количества разтвор/.
При студено време смесете КВ–Fix 1 K?STER с топла
вода /прибл. 20 ° С/. С цел забавяне на реакцията и
намаляване якостта на натиск КВ–Fix 1 K?STER може да
бъде модифициран с промит пясък и портланд цимент
/предварително да се направи тестуване/.
Разходна норма
Приблизително 1.8 кг/л кухина.
Почистване на инструментите
Почистват се с вода веднага след употреба.
Опаковка
15 кг баки
Съхранение
На сухо, в оригинални запечатани опаковки, прибл. 6
месеца.
Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици.
Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния
обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спесификациите,
направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане,
технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите
срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД •


5. Воронка.

Започва работата- изкъртване на стария чучур.
Изображение
Изображение
Изображение

Изкъртване и отвън.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Пукнатината се запълва с Бързо стягащ цимент kb-fix1.
Изображение
Изображение
Изображение

Следва запечатването с Постоянно пластичен, влаго и водоустойчив материал за
хидроизолация срещу вода под налягане KB-Flex 200

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Монтаж на воронката.
Изображение

Следва полагането на еластичната лента K?STER BD K 120 между 2 слоя Двукомпонентно еластично покритие, устойчиво на вода под налягане- NB-Еластик Сив.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Следва втори слой хидроизолация.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Последните операции са монтаж на чучура, измазване и шпакловане отвън.
Изображение
Изображение
Изображение
Разгледайте новият ми онлайн магазин за иновативни инструменти, пестящи време и енергия на майсторите, с помощта на които се постига по-добро качество:
MANA.bg

Стоян Халембаков 0897614847

"Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род."
Екхарт Толе
Аватар
$4ЕN
Модератор
Модератор
 
Мнения: 1656
Регистриран на: 28 Мар 2008 01:09
Местоположение: София
Skype: тел. 0897614847

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот професионал на 13 Мар 2013 22:43

Много интересна пукнатина - каква ще да е причината за появата и? Парапета над плочата (терасата) зидан ли е или бетон? ( "Бравото" за добре свършената работа си го знаеш - то при теб си го има "по принцип" sk (6).gif )
Ако човек обича занаята си,резултатите никога не закъсняват!
    (Аз)
Аватар
професионал
ГРУБ СТРОЕЖ
ГРУБ СТРОЕЖ
 
Мнения: 1012
Регистриран на: 01 Фев 2011 23:02
Местоположение: Перник
Skype: ivo_metodiev1

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот $4ЕN на 13 Мар 2013 22:54

професионал написа:Много интересна пукнатина - каква ще да е причината за появата и? Парапета над плочата (терасата) зидан ли е или бетон? ( "Бравото" за добре свършената работа си го знаеш - то при теб си го има "по принцип" sk (6).gif )


Парапета след разкъртването видях, че е зидан допълнително от газобетон.
Разгледайте новият ми онлайн магазин за иновативни инструменти, пестящи време и енергия на майсторите, с помощта на които се постига по-добро качество:
MANA.bg

Стоян Халембаков 0897614847

"Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род."
Екхарт Толе
Аватар
$4ЕN
Модератор
Модератор
 
Мнения: 1656
Регистриран на: 28 Мар 2008 01:09
Местоположение: София
Skype: тел. 0897614847

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот Miteli на 14 Мар 2013 18:19

Много добре са се получили нещата Стояне.
Къде мога да разгледам цените на K?STER :wink:
Аватар
Miteli
ВИСОЧИННИ МОНТАЖИ
ВИСОЧИННИ МОНТАЖИ
 
Мнения: 169
Регистриран на: 08 Фев 2010 19:14
Местоположение: София
Skype: cveti miteli

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот $4ЕN на 15 Мар 2013 12:29

Miteli написа:Много добре са се получили нещата Стояне.
Къде мога да разгледам цените на K?STER :wink:

Митко за цени трябва да се обърнеш към представителите за България =>
КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
гр. Костинброд-2230
обл. София, п.к. 59
Индустриална зона
Умни брег 1
Телефон: +359/72161004
+359/888626725
+359/885552202
E-Mail: koster_bg@abv.bg

Аз се консултирам с Алекси: +359/888626725
Супер отзивчив и приятен за комуникиране човек. Винаги ми е помагал.
Разгледайте новият ми онлайн магазин за иновативни инструменти, пестящи време и енергия на майсторите, с помощта на които се постига по-добро качество:
MANA.bg

Стоян Халембаков 0897614847

"Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род."
Екхарт Толе
Аватар
$4ЕN
Модератор
Модератор
 
Мнения: 1656
Регистриран на: 28 Мар 2008 01:09
Местоположение: София
Skype: тел. 0897614847

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот Miteli на 15 Мар 2013 14:59

Благодаря ти. sk (49).gif
Аватар
Miteli
ВИСОЧИННИ МОНТАЖИ
ВИСОЧИННИ МОНТАЖИ
 
Мнения: 169
Регистриран на: 08 Фев 2010 19:14
Местоположение: София
Skype: cveti miteli

Re: Хидроизолация по алпийски способ.

Мнениеот $4ЕN на 17 Мар 2013 00:26

Miteli написа:Благодаря ти. sk (49).gif

За нищо :)
Ако с нещо мога да ти бъда полезен a (6).gif
Разгледайте новият ми онлайн магазин за иновативни инструменти, пестящи време и енергия на майсторите, с помощта на които се постига по-добро качество:
MANA.bg

Стоян Халембаков 0897614847

"Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род."
Екхарт Толе
Аватар
$4ЕN
Модератор
Модератор
 
Мнения: 1656
Регистриран на: 28 Мар 2008 01:09
Местоположение: София
Skype: тел. 0897614847


Назад към Хидроизолация

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта