Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Изображение

Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот avgust на 13 Юни 2008 12:48

Здравейте,
някой може ли да ми каже за какво се отнася тази наредба (или да ме препрати към самата нея)? Предлагат ми да подпиша договор за ремонт в който се казва, че "Гаранционният срок за всички видове работи изпълнени от СТРОИТЕЛЯ е съгласно Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР", което не знам как да го тълкувам. Въобще какъв е стандартния начин за подписване на договор, и това да си гарантиращ, че след приемане на СМР строителя ще ти даде 1 или 2 или там за колкото години гаранция сте говорили?
Аватар
avgust
Потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 04 Юни 2008 19:56

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот puma на 13 Юни 2008 17:02

Аватар
puma
Потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 12 Юни 2008 18:46

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот kisssy123 на 30 Юли 2014 23:33

Много се извинявам, че повдигам толкова стара тема, но ме интересува същия въпрос. Ако в договорът е писано, че гаранционният срок е съгласно тази наредба, къде точно пише за гаранционните срокове в нея. Не намирам нищо :( Става въпрос за запечатване на фуги на панелен блок.

/Сега прочетох, че е желателно да се представи всеки нов член :) Така че - казвам се Катерина Георгиева, от Варна, домоуправител на панелен блок с много въпроси от техническо естество... Надявам се на помощ от професионалистите тук. Вероятно ще се наложи да ползваме и услуги на различни майстори и техници. Благодаря предварително!/
kisssy123
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 30 Юли 2014 09:49
Skype: kisssy

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот academil на 31 Юли 2014 03:01

НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

Чл. 20. (1) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба.
(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).
(4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;
7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;
9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;
10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;
12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот kisssy123 на 01 Авг 2014 01:55

Благодаря много! Не знаех, че въпросната наредба е заменена от друга. Договорът е подписван 2010 г., а новата нареджа е от 20003 г., така че излиза, че тази клауза няма никаква стойност...
Все пак - запечатването на фуги към точка 3 ли спада и ако да, какво се води агресивна среда? Извинявам се за въпросите, но не съм с технически познания :(
kisssy123
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 30 Юли 2014 09:49
Skype: kisssy

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот academil на 01 Авг 2014 15:39

Н А Р Е Д Б А № 6 от 22 май 2001 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В ЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ Е ОТМЕНЕНА НА 31 ЮЛИ 2003 Г.

ЗАМЕНЕНА С НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот academil на 01 Авг 2014 15:45

kisssy123 написа:... Договорът е подписван 2010 г., а новата наредба е от 2003 г., така че излиза, че тази клауза няма никаква стойност...

Клаузата във вашия договор за гаранционен срок няма юридическа стойност, ако срокът за гаранция е повече от посочения в Наредба 2/2003.
Във всички други случаи при съдебен спор приложимият закон е Наредба 2/2003, а гаранционният срок е посоченият там.
С други думи исковата молба - ако се стигне до съд, следва да бъде на основание чл.чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ и чл.20 ал.4 Наредба 2/2003.
Имам обаче известни съмнения в легитимността на строителя да сключва договори по строежи, вероятно 4-та категория. Къде е блокът, брой входове и етажи?
Също така се съмнявам, че този строител притежава активна фирмена регистрация.
Или съдебни спорове по ГПК с "Бай Мангал" ЕООД са твърде проблематични, да не кажа невъзможни.

"Запечатване на фуга" може да се отнася и към хидроизолационните работи.
Може и да е запечатване против проникващи лъчения, звуково запечатване и т.н.,"прекратяване на проникване на нещо в/до нещо".
При липса на знания, имам предвид терминология - нищо не ви пречи да сложите снимки, те ще ни изяснят пределно ситуацията.

Тук никой не знае каква е целта на вашите упражнения, затова в правилата на форума е указано - при питане дайте максимално информация.
Може при вас някой от УС или КС да си изкарва джобни пари с такава една псевдодейност ?!?

А каква е фугата също не мога да гадая - покривна или фасадна, външна или вътрешна, дилатационна или друга по класификацията на видовете
фуги.Ако е дилатационна фуга, то тя се отнася към конструкциите на сградата и срокът е 10 години, респ. 8 при реновиране,
независимо че течът, примерно, се причинява от нарушена хидроизолация, или зле извършена тенекеджийска работа.
Принципно в панелните сгради най-плачевно е състоянието на фасадните междупанелни Фуги.
Тези фуги задължително трябва да бъдат хидроизолирани и дренирани.

При течовете при покривите, а и при фасадите, много е важна причината за теча.
Ако причината е в конструкцията на покрива - пукнатини, дефекти, лош дървен материал, недобре обработени (запечатани) дилатационни фуги
и др.,се приема като срок за гаранция - 10 г., респ.8.
Ако е следствие на счупени керемиди, нарушена хидроизолация от атмосферни влияния, недобре изпълнени тенекеджийски работи (най-често срещаните дефекти) - гаранционните срокове на тези работи са 5 години.

При хидро-, топло- и звуко-изолация законът предвижда минимум 5 г. ако са в нормална среда, и 3 - ако са в т.нар. "агресивна среда".
Последното е условно понятие и за различните елементи на строителните конструкции има различен смисъл, дефиниция и проявление,
може и стойности.
Най-общо агресивната среда винаги способства намаляване на експлоатационния срок или постепенното влошаване на експлоатационните
качества до непригодност на строителните материали.
Освен това при "агресивна среда" трябва да има изобщо постоянно увреждащо действие на медиум с необичайни показатели,
извън статистически характерните действия, водещи до нормално стареене на строителните материали.
Например чести атаки на дъждовни валежи за покривни хидроизолации съвсем не са "агресивна среда", а нормална среда, за която те са предназначени,
независимо от степента на превишаване на месечната норма на валежите.
Това е често срещано и предвидимо явление, и липсва каквото и да е увреждащо действие при валеж под проектния, освен нормално стареене
на ХИ-материала.
Тогава вредите от наводнение при превишаване на часовата норма ще са причинени от недостатъчния капацитет на проектните воронки и
барбакани да отведат превишения отток, това е застрахователно събитие, но не и действие на агресивна среда.
Обаче нормални валежи редовно с повишена киселинност, предизвикана примерно от серни окиси над ПДК, са вече "агресивна среда".
Това се доказва с протоколи на РИОКОЗ или РИОСВ за мониториниг на околната среда.

При топлоизолации с минерална вата "агресивна среда" ще бъде тази с повишена влажност с точка на росата в дебелината на ватата.
Агресивната среда тук не поврежда материала физически, но влошава съществено топлофизическите му характеристики,
т.е. намалява прогресивно пригодността на материала по предназначение да топлоизолира.

По БДС 9075-89 напр. за подпочвени води има показатели, според които те са неагресивни, слабо- средно и силно-агресивни.
Например при водороден показател рН 3.9-3, т.е. доста силна киселинност, агресивността е средна.
Що се отнася до покриви и фасади, то ще има въздействие на свободна въглена киселина, която обаче не се нормира, т.е. средата е неагресивна.
Изводът е един - покривните и фасадните хидроизолации са в условията на неагресивна среда (най-често), и гаранционният срок е 5 години
по Наредба 2/2003, но в договора може да се уговаря и по-голям, но не и по-малък срок.
Във всички останали случаи на агресивни среди за хидроизолациионни СМР се има предвид подземни ХИ в условията на агресивни по химически показатели подземни води - стандартизирани показатели за рН, сумарно съдържание на сулфати, нитрати, хлориди, амониеви и магнезиеви соли.

В съдебен спор при всички случаи отсъствието или наличието на "агресивна среда"се доказва чрез съдебно-технически експертизи.

С това исках да покажа, че проблемите, свързани с Наредба 2/2003 са повече юридически, с малки технически нюанси.
И всеки казус има своите особености, два еднакви няма.
Затова в България съдебните решения не са прецедент.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР

Мнениеот kisssy123 на 11 Авг 2014 08:44

Благодаря за обширния отговор.
Блокът се намира в жк. Вл. Варненчик, Варна, осеметажен, панелен блок. Както правилно сте предположили става въпрос за фасадните междупанелни фуги.
Проблемът тук е, че този договор го сключи съпругът ми преди 4 години, когато беше домоуправител. За съжаление поради недостатъчни познания не сме обърнали внимание на тази клауза в договора и затова сега се чудех дали имаме някакво основание да си търсим гаранцията, която е неизвестно колко.
kisssy123
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 30 Юли 2014 09:49
Skype: kisssy


Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта