Новини от камарата на строителите

Изображение

Новини от камарата на строителите

Мнениеот special на 04 Апр 2008 13:30

Новини
http://www.ksb.bg/
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb

Re: Новини от камарата на строителите

Мнениеот special на 03 Дек 2008 10:02

РЕАЛНОСТИ И ПРОБЛЕМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Световната финансова криза застига строителният отрасъл на територията на страната и се характеризира със следните особености:

Бурно развитие на отрасъла през последните 6-7 години, обхващащо не само самата строителна дейност /жилища, хотели, ваканционни, пътно строителство и др./, но и производствата, пряко свързани със строителството /дограма, железарски изделия, полуфабрикати, производство и доставка на строителни материали и изделия и др./, както и дейности косвено свързани с отрасъла /транспортни услуги, покупко-продажби на недвижими имоти, финансови услуги, кредитиране и др./.

Особено високите темпове на нарастване на изпълнените обеми СМР през последните няколко години, достигащи до 15 и повече процента, значително превишаващи годишните темпове на икономическо развитие на страната. Ръста на продукцията в строителният отрасъл продължи и през първото полугодие на 2008 година. http://www.ksb.bg/images/stories/Novini/anticrisis/prilojenie_1.pdf

Наличие на значителна по обем готова строителна продукция, превишаваща платежоспособното потребителско търсене.
Оттегляне на някои външни инвеститори, поради невъзможността им да реализират своите инвестиционни намерения за бързи печалби от продажби на закупени имоти.

Две големи строителни площадки на западни инвеститори, които бяха току-що стартирали в София се замразиха и инвеститорите продават проекта/неуспешно за сега/. Някои такива площадки, които бяха в етап на договаряне със строителите, също бяха спрени.Предприемачи на вилни селища,които са свързани с кредитни линии и разпродажба на апартаменти,забавят плащанията към строителите.

Броят на издадените разрешителни за нови сгради през първото полугодие на 2008 година силно намалява спрямо същия период на 2007 година. http://www.ksb.bg/images/stories/Novini/anticrisis/prilojenie_2.pdf

Преките инвестиции в страната за януари-август 2008 год., възлизат на 2980.5 милиона евро, при 4154.1 милиона евро за януари-август 2007 год.Съставният показател "бизнес климат" през октомври се понижават с 5,2 пункта в сравнение със септември.

Анализът на Камарата на строителите в България, показва, че намаляването на чуждите инвестиции ще доведе до намаление на обемите на Строително – монтажните работи в сградното строителство за 2008 – 2009 година средно с по 2-2,5 милиарда лева.

Повишиха се /възможно е това да продължи/ лихвите по кредитите, отпускани за закупуване на недвижими имоти и финансиране на строителството.

Промениха се изискванията за отпускане на кредити, като се търси по-голямо участие на кредитоискателя в общата стойност на имота. Промени се методиката за определяне стойността на депозита /занижи се/.

Намаляха темповете на нарастване цените на жилищата, като за последното тримесечие е само 3-4%. Очаква се цените на жилищата да намалеят през 2009 год. с 10%. Това ще се отрази пряко на активността на някои предприемачи и индиректно на строителните фирми.

Повишиха се изискванията на инвеститорите и купувачите на готова строителна продукция към качеството на изпълненото строителство.

Продължава практиката на строителният пазар да работят /въпреки намалението с влизане на Закона за професионалния регистър/ малки нерегистрирани фирми, които не притежават квалифициран персонал и технологични възможности, не могат да задоволят повишените изисквания за качество и внасят смущение в пазарната среда в строителството.

Съществува мнение, че ако през 2008 година предизвикателството е било намирането на допълнителни мощности и човешки ресурси, /почти всички ресурси бяха въведени в действие/, то 2009 год. се очертава да бъде под знака на прецизните разчети.

Забавеното плащане на строително-монтажните работи на практика поставя строителните фирми в позиция на съинвеститор. Инвестиционната дейност изисква друг тип поведение и нагласа, които не са характерни за чисто строителните фирми.

Особено тревожно е предвиденото забавено плащане до 6 месеца в оперативните програми по европейските фондове /както при ФАР и ИСПА,/ не е решен въпросът за гарантиране на до 6 месеца временното кредитиране, което се налага да правят общините и строителните фирми по тези програми.

Особено опасна е тенденцията големи поръчки от европейски фондове, публични и чуждестранни инвестиции да се възлагат на фирми от страни извън Европейски съюз /ЕС/, които силно субсидират износа и строителните услуги зад граница. Това поставя българските фирми в условията на борба с държавен протекционизъм от вън. http://www.ksb.bg/images/stories/Novini/anticrisis/Prilojenie_3.doc

Чуждите фирми извън ЕС, които използват субсидии на своята държава на много места работят с работна ръка с нерегламентирано присъствие за страните от ЕС и България. На много площадки в нашата страна има работници и с нерегламентирано присъствие. Тази работна ръка е поставена в условия на труд и заплащане извън правилата на европейското и българското законодателство. http://www.ksb.bg/images/stories/Novini/anticrisis/Prilojenie_4.doc

Чуждите фирми извън ЕС, ползващи държавен протекционизъм участват с дъмпингови цени. На по късен етап използват юридически похвати за повишаване на цените. В тази ситуация нашата Държава и фирмите са губещи /изтича национален доход/.

Задаващите се негативни тенденции могат да се компенсират чрез:

* Увеличение на публичните инвестиции от правителството в областта на инфраструктурните проекти;
* Изпълнението на оперативните програми по европейските фондове;
* Реализация на чужди и наши инвестиции в енергетиката.
* Увеличаване на публичните инвестиции в общините/Метрото в София /градската инфраструктура,
* В и К мрежи,рехабилитация на улици и т.н.
* Увеличение на частните инвестиции в саниране на сградите /с оглед на енергоспестяване/, в изграждане на малки и средни предприятия.

Анализът показва, че при добре организирана работата в тези направления се получава строителен баланс между спада от негативните процеси и горните възможности.Остава въпросът за преквалификация на работната ръка при пренасочване по подотрасли. Труден ще бъде процесът с пренасочване на работниците заети в довършителни работи на сгради.


Предложение за антикризистни мерки.

В допълнение на мерките предложени от Българска стопанска камара /БСК/, Българско – търговско промишлена палата /БТПП/, КРИБ, предлагаме:

1.За строителният бизнес трябва да се създаде подходяща конкурентна среда, ясни правила за действия и отчетност, бързо разплащане на извършените работи, опростени процедури за разрешаване на възникнали спорове. Ясни отговорности и права на целия процес от участието в тръжните процедури до окончателното завършване и разплащане на обектите. На първо място следва да се допълни и измени Закона за обществените поръчки /Приложение 5/.

2.Държавните органи, работодателските и браншовите организации да приемат правила за ускорено усвояване на средствата по европейските програми - от идеята, през проектирането, конкурсите, изпълнението и приемането на крайния продукт.

3.Да се съкратят сроковете и гарантира ритмичното разплащане от бюджетните разпоредители към строителните фирми.

4.Министерството на труда и социалните грижи, работодателските организации, Камара на строителите в България и профсъюзите да засилят мерките за борба със сивата икономика.

5.МРРБ да даде тълкувание на Закона за Камарата на строителите в България /КСБ/ относно участието на подизпълнителите на строителните обекти. ДНСК и КСБ да осъществят съответният контрол по този въпрос.

6.Правителството да се разпореди по съответен начин при възлагане на обществени поръчки да се спре участието на фирми извън ЕС, които ползват преки или косвени помощи чрез публични ресурси под каквато и да е форма, които нарушават или са заплаха за конкуренцията. http://www.ksb.bg/images/stories/Novini/anticrisis/prilojenie_5.doc

7.Да се спре притокът на нерегламентирана работна ръка в България. Да се спазват директивите на ЕС и Законодателството в България, относно заетостта.

8.Да се приеме практиката и методиката на някои Европейски страни – Германия и други за борба с дъмпингови цени при тръжните процедури.

9.Правителството и БНБ да провеждат активна политика за износ на строителни услуги в трети страни /извън ЕС/.

10.КСБ и фирмите да работят за запазване или увеличение /не намаление/ на заплатите в строителството, чрез по ефективно използване на трудовите ресурси.

11. Да се изготви приемане на Закон подобен на Германия, който да регламентира съучастието на частният бизнес в извършване на обществени услуги / публично–частно партньорство /.

12.КСБ да организира учредяваненто на доброволен, социален фонд в строителството, като се използва опита на някои развити европейски държави, който фонд да подпомага в кризисни ситуации малкия и среден бизнес.

13.Заплащането на държавните служители по Оперативните програми от европейските фондове да се увеличи и приведе в съответствие с ефекта от тяхната работа.

14.МРРБ да утвърди нормативен документ относно регламентацията и качеството при санирането на сградния фонд в България,с оглед енергоспестяването.

Източник: КСБ - http://www.ksb.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=34
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.

ИзображениеИзображениеИзображение
http://www.bgremonti.com
http://otpushvane.com
Аватар
special
Експерт
 
Мнения: 2729
Регистриран на: 04 Дек 2006 21:19
Skype: brb


Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта