ОБЩ градоустройствен план - София

Изображение

ОБЩ градоустройствен план - София

Мнениеот Стилиян Лукаров на 28 Авг 2006 13:28

a (134).gif Общ устройствен план (ОУП)

Общ Устройствен План на град София и Столична Община, функционално предназначение и устройствени режими на територията, М 1:10000
http://www.sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=oup/sboren10000_s_grad/

Общ Устройствен План на град София и Столична Община, функционално предназначение и устройствени режими на територията, М 1:25000
http://www.sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=oup/sboren25000_s_grad/


a (134).gif Подробни устройствени планове (ПУП)
http://www.sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=261. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД СОФИЯ И ОБЩИНА И СТОЛИЧНА ОБЩИНА
a (134).gif http://www.sofproect.com/1_oup_webserver190707/default.aspx


2.СХЕМИ
Растерен формат a (134).gif http://www.sofproect.com/maps.aspx

ИзображениеВекторен формат a (134).gif http://www.sofproect.com/maps.aspx

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр.СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪГЛАСНО пар.7, ал.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШЕНИЕ 693/19.07.2007 г. НА СОС
ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА (ДЕЙСТВАЩ ПЛАН)
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ /след 2020г./
БАЗИСЕН СЦЕНАРИЙ - СИНТЕЗНА СХЕМА
ОПОРЕН ПЛАН НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОПОРЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОПОРЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ
ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ (ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ
СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - ЖИЛИЩНИ МАКРОЗОНИ И ВИЗИРАНИ МЕРКИ
СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ" - РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ
ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ТРУД - ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ЗОНИ - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
СИСТЕМА ТРУД - ТРЕТИЧЕН СЕКТОР - ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА ТУРИЗМА
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
ЛАНДШАФТ - ОПОРЕН ПЛАН
ПЛАН ЗА ПРОГНОЗНИ ДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВОТО НА ЛАНДШАФТА
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА - УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ
СИСТЕМА "ОТДИХ" - ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ
ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ
ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - БРОЙ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ
ПЛАН-СХЕМА НА БРОЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПАРКОМЕСТА ПО ТРАНСПОРТНИ РАЙОНИ
КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА
КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНОТО НАТОВАРВАНЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ
КАРТОГРАМА НА ПРОГНОЗНИЯ ОБОРОТ НА СПИРКИТЕ НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ
ПЛАН-СХЕМА НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ
СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН
СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ КОМПАКТЕН ГРАД
СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ ОКОЛОГРАДСКИ РАЙОН
СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ КОМПАКТЕН ГРАД
ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ
СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ГРАДСКИ РАЙОН
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ
СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
ПЛАН-СХЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ПРОСТРАНСТВА - КОМПАКТЕН ГРАД
СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ - ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОФИЯ И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРАТА НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ
СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГУЛИРАНО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ
СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОКОЛОГРАДСКИЯ РАЙОН И КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ
СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И АГЛОМЕРАЦИОННИ ФОРМИРОВАНИЯ
ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЕСТЕСТВЕНА И УРБАНИЗИРАНА СРЕДАОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - СЦЕНАРИЙ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА КОМПАКТНО УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ
ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ И ЕСТЕТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ СЦЕНАРИЙ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА
ПЛАНОВО-ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНОВИ ЗОНИДОКУМЕНТИ ЗА ОУП (Общ Устройствен План)-Правила и нормативи за устройство и застрояване
a (134).gif http://www.bgremonti.com/UPS/ZUZSO.xls

Приложение към чл. 3 ал. 2 Общ устройствен план на Столична община


:2thumbs: Информацията е благодарение на сайта на ОУП на гр.София и Столична община-http://www.sofproect.com/Default.aspx
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6289
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София

Назад към Всичко което трябва да знаем!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта